Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων

Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται,  ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας :

 α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής θα διενεργηθούν την

 Δευτέρα 09-12-2019  & ώρα 10.00 π.μ στην Ιατρική Σχολή Αθηνών –

 Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής – κτίριο Ανατομίας, Μικράς Ασίας 75, Γουδή.

 β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών

 θα διενεργηθούν την Τρίτη 10-12-2019 & ώρα 10.00 π.μ, στην Ιατρική

 Σχολή Αθηνών – Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής – κτίριο Ανατομίας, Μικράς

 Ασίας 75, Γουδή.

 Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις ανωτέρω

 εξετάσεις, έως την  Παρασκευή  22-11-2019.

   Οι αιτήσεις & τα δικαιολογητικά έχουν καθοριστεί με την αριθ. Υ7α/Γ.Π.οικ.

 13475/11-02-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και ο ορισμός ημερομηνίας

 διενέργειας των εξετάσεων με την αριθ.Γ5β/Γ.Π. 74124 /04-11-2019 απόφαση

 του Υφυπουργού Υγείας & θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας  

 & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων .

 

Σχετικές δημοσιεύσεις