Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022

Η Περιφέρεια Κρήτης, ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 534/2023 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με τα οποία, εντάσσονται διακόσιες τριάντα οκτώ (238) αιτήσεις, συνολικού ποσού δημοσίας δαπάνης 15.598.293,64€. Επιλαχόντες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ (498) αιτήσεις, συνολικού ποσού δημοσίας δαπάνης 25.732.959,54€ και απορριπτόμενοι σαράντα (40) αιτήσεις.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ενδικοφανούς προσφυγής από 21/12/2023 έως και 03/02/2024.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Κρήτης: http://www.crete.gov.gr/ (Ενότητες: Ενημέρωση-Ενημέρωση Αγροτών-Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης).

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com