Για το έργο συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου σε Μέσα Λακώνια και Βρύσες

Με την υπ’  αριθμό 274411/18-9-2023 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών εντάχθηκε το έργο  «Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Αγίου Νικολάου»  (Κωδικός έργου: 5220694) στο  Πρόγραμμα Ανάπτυξης  «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021 -2025» με πίστωση 500.000 €  και υποχρέωσή ανάληψης  της αντίστοιχης  νομικής δέσμευσης (δηλ. υπογραφής σύμβασης με ανάδοχο εργολαβίας) την 31-5-2024.  Στην εν λόγω πράξη προβλέπεται  η δυνατότητα χορήγησης   εύλογης παράτασης  για την ανάληψη της νομικής δέσμευσης μετά από  αιτιολογημένη έκθεση της Υπηρεσίας Διαχείρισης.   

Με βάση τις δεδομένες σήμερα συνθήκες ωριμότητας του εν λόγω έργου δεν είναι εφικτή χρονικά η σύναψη σύμβασης με ανάδοχο για την υλοποίησή του έως τη παραπάνω προθεσμία, και γι’ αυτό αποφασίσαμε να επιχειρήσουμε να πάρουμε μια παράταση με τις καλύτερες δυνατές αξιώσεις. Γι’ αυτό τρέξαμε να κάνουμε μια μελέτη – γιατί δεν υπήρχε έτοιμη μελέτη – το περάσαμε από Δ.Ε. και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα προλάβουμε να δημοσιεύσουμε διακήρυξη δημοπρασίας αύριο  στην εφημερίδα, ώστε ταυτόχρονα να ζητήσουμε την χορήγηση παράτασης. Δεν είναι σίγουρη η έκβαση, αλλά τουλάχιστον θα ξέρουμε ότι κάναμε το καλύτερο δυνατόν για να μην χαθεί αυτή η χρηματοδότηση.  

Μανώλης Μενεγάκης
Δήμαρχος Αγ. Νικολάου

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com