Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τετάρτη – Ποια θέματα θα συζητηθούν

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ισχύει), είναι:

 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

 

Β. Ψηφίσματα

 

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

 

Γ1. Του κ. Βασίλη Σμπώκου, περιφερειακού συμβούλου της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΑΣ ΑΛΛΙΩΣ» με θέμα: «Οδική πρόσβαση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του κάμπου της Μεσσαράς με το νέο αεροδρόμιο Καστελλίου»

 

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

1.1 i) Έγκριση σχεδίου κανονιστικής απόφασης για προκήρυξη χορήγησης 38 (τριάντα οκτώ) νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών με θέσεις δραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές των Δήμων Ρεθύμνου, Χανίων, Ιεράπετρας και Σητείας της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με αρ. 13-16 Ν. 4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ii) υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για απόφαση  και iii) εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την έκδοση των υπολοίπων πράξεων που απαιτούνται για ολοκλήρωση διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθμ. 400/2024 (πρ.11/23-04-2024) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής και την εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Βάμβουκας Μιχαήλ, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Π.Κ.)

 

1.2  i) Έγκριση σχεδίου κανονιστικής απόφασης για προκήρυξη  χορήγησης α) 166 νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου (Λαϊκές Αγορές) με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης πωλητών στις Λαϊκές Αγορές των Δήμων Ιεράπετρας, Σητείας, Ρεθύμνου, Χανίων και β) 52 θέσεων-δραστηριοποίησης υφιστάμενων αδειούχων παραγωγών πωλητών   στις Λαϊκές Αγορές των Δήμων Ιεράπετρας, Σητείας, Ρεθύμνου, Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με αρ. 13-16 Ν. 4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ii) υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για απόφαση  και iii) εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την έκδοση προκήρυξης και όλων των υπολοίπων  διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύνθετης διοικητικής ενέργειας της προκήρυξης, σύμφωνα με την αριθμ. 401/2024 (πρ.11/23-04-2024) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής και την εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Βάμβουκας Μιχαήλ, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Π.Κ.)

 

1.3 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ΄ τριμήνου 2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ, Εντεταλμένος περιφερειακός Σύμβουλος Οικονομικών Π.Κ.)

 

1.4 Ψήφιση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.

 – (εισηγητής ο κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ, Εντεταλμένος περιφερειακός Σύμβουλος Οικονομικών Π.Κ.)

 

1.5 Καταστροφή – ανακύκλωση  άχρηστου υλικού, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ, Εντεταλμένος περιφερειακός Σύμβουλος Οικονομικών Π.Κ.)

 

1.6 Καθορισμός θέσεων μαθητείας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ, σε υπηρεσίες της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου κατά την περίοδο 2024-2025, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Κ.

– (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία, προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ.)

 

1.7 Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού, για το ερευνητικό έργο: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (SUSTAINABLE SITING OF OFFSHORE WIND PARKS. APPLICATION IN CRETE) STEP – AP*1», το οποίο έχει λάβει έγκριση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο με συντονιστή το Πολυτεχνείο Κρήτης και εταίρο την Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Ξυλούρης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.)

 

1.8 Καθολική εφαρμογή του συστήματος πληρωμών τελών με Κωδικό RF, στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Βιδάκης Δημήτριος, προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.)

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

2.1 Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 45ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΥΛΙΑ»  Αναδόχου: «ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)

 

2.2 Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 49ο  ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ – ΚΑΡΒΟΥΝΟΛΑΚΚΟΣ ΤΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ» Αναδόχου: «ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)

 

2.3 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα  Χανίων κατά την περίοδο 2024-2025, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)

 

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

3.1 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου κατά την περίοδο 2024-2025, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου)

 

3.2 Αποτίμηση σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) στους δικαιούχους υπαλλήλους της ΠΕ Ρεθύμνης για τα έτη 2020-2021-2022 και 2023,  σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου)

 

 

4. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 05/22-02-2024, 06/27-02-2024 και 07/27-02-2024 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.– (εισηγητής ο κ. Ευάγγελος Ζάχαρης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

 

                                           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com