Συνεδριάζει την Παρασκευή η ΔΑΕΑΝ

Σας καλούμε όπως προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Α.Ν την

Παρασκευή 17η Μαΐου και ώρα 11:00 μ.μ. στα γραφεία της Μαρίνας Αγίου Νικολάου,

για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού

της εταιρείας, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με

τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου

(περίπτερο) στο Σπήλαιο Μιλάτου.

2. Έγκριση εξόδων μετακίνηση του κ. Αστρουλάκη Γεώργιου προκειμένου να

συμμετέχει στην Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ένωσης Μαρινών Ελλάδας

που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 στην Κέρκυρα .

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αίτησης υπαγωγής σε «Πρόγραμμα

επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55ετών και άνω,

σε φορείς του δημόσιου τομέα.

4. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού & αξιολόγησης του ανοικτού

διαγωνισμού με τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών της Δημοτικής

Ανώνυμης Εταιρείας Αγ. Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν).

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με το υπ’ αριθμό πρωτ. 1171/2024

αίτημα του SANTA MARINA UNIQUE HOTEL.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με προφορικό αίτημα της κα.

Βροντάκη Δέσποινας .

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με προφορικό αίτημα της κα.

Ζαχαρία Μαρίας .

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com