Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτηςτην Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ισχύει), είναι:

 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

 

Γ1. Του κ. Χρονάκη Νικολάου ΠΣ της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Στην κατασκευή Εξόδου προς ΒΟΑΚ στον Ημικόμβο τρεις Βαγιές Ηρακλείου με κατεύθυνση από Μαλάδες Φοινικιάς Ηρακλείου προς Ρέθυμνο».

 

Γ2. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ»με θέμα: «Για τα ανεπαρκή μέτρα πρόληψης σε περίπτωση πλημμύρας».

 

Γ3. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ»με θέμα: «Για τη μεταφορά των μαθητών του ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΕΕΚ) Τυμπακίου Δ. Φαιστού».

Γ4 Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ»με θέμα: «Να παρθούν μέτρα για τα πάνω από 2.500 παιδιά που έμειναν εκτός ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης) στην Κρήτη».

 

Δ. Ενημέρωση για την πράξη “Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης” η οποία υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020, από τον κ.  Ξυλούρη Νικόλαο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ.

 

1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

1.1 Καθορισμός τέλους δραστηριοποίησης για τους πωλητές πλανοδίου εμπορίου στην Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 53 του Ν. 4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καισύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ.

(εισηγητής ο κος Παπαδεράκης Αντώνης Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας ΠΚ ).

 

1.2 Παράταση συμβάσεων πέντε (5) ατόμων που έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος απασχόλησης μακροχρονίων ανέργων 55-67 ετών της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ.

(εισηγητής ο κος Κριτσωτάκης Μαρίνος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ ).

 

1.3 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης οικονομικού έτους 2022 Περιφέρειας Κρήτης,σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ και την αριθμ. 1371/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

(εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

 

1.4 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης της εταιρείας:ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε «ΕΙΡΗΝΗ Α.Ε», σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

 

1.5 Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του εργου: «Αγ. Σώζων Αλάγνι από Χ.Θ. 6+473 έως Χ.Θ. 7+550, Ισόπεδου Κόμβου Πεζών στη Χ.Θ. 6+920 και Παραλλήλων Έργων» στον οδικό άξονα  Ηράκλειο Βιάννος, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

(εισηγητής ο κ. Σκουλάς  Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

 

1.6 Παράταση ισχύος κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοστασιακή σήμανση), για την ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΒΙΑΝΝΟΥ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ & ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ», Αναδόχου: «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.»,σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

     – (εισηγητής ο κ. Σκουλάς  Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

 

1.7 Παράταση ισχύος κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για εργασίες κατασκευής της αρτηρίας στην αρχή του έργου και την εκτροπή της κυκλοφορίας της επαρχιακής οδού Ηρακλείου Βιάννου στη Χ.Θ. 4+870 έως τον οικισμό Αρκαλοχωρίου μέσω των νέων κατά πλάτος επεκτάσεων της αρτηρίας, των νέων κλάδων του Α/Κ και της νέας συνδετήριας οδού του Α/Κ, στο έργο: «Κατασκευή ανισόπεδου Κόμβου και παράκαμψης Αρκαλοχωρίου», Αναδόχου: ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

     – (εισηγητής ο κ. Σκουλάς  Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

 

2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

2.1 Έγκριση επιχορήγησης σε είδος για την προμήθεια πλωτών μέσων για την κάλυψη των αναγκών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος / ΠΕ.ΠΥ.Δ Κρήτης / 3ης Ε.Μ.Α.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 54 του Ν. 4662/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου.

     – (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

 

2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

3.1 Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 12-04-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012497498) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ», προϋπολογισμού 14.260,00 € (με ΦΠΑ 24%), σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδ. 03.09.21.001 και τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΠ.) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» που είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2023 / Ίδιοι Πόροι Π.Ε. Χανίων, ως προς τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης αυτής, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

      (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).

 

3.2  Έγκριση 6ης τροποποίησης της από 01-08-2018 (ΑΔΑ: ΩΙ7Λ7ΛΚ-Γ9Γ, ΑΔΑΜ: 18SYMV003515769) προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Αποκορώνου και του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΘΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΙΛΙΑΡΗ», προϋπολογισμού 186.000,00 € με ΦΠΑ, που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΚ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ Χανίων με κωδ. 03.13.18.001, ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

      (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).

 

3.3 Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 13-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΕ37ΛΚ-ΗΘΨ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου με κωδ. 03.14.21.007.002 και τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», που χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ Χανίων, αρχικού προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ 24%, ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

     – (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).

 

3.4 Παράταση ισχύος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΜΠΡΟ ΣΦΑΚΙΩΝ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

      (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).

 

3. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

4.1  Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με λήψη προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) για το έργο:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», 29ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ Ο∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΡΤΖΑΝΑ ΑΞΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

(εισηγήτρια η κα. Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

 

4.2 Έγκριση σύναψης Προγραμματική σύμβαση εκτέλεσης επιστημονικού έργου μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης- Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Πανεπιστημίου Κρήτης για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου: «Έρευνα, επιστημονική τεκμηρίωση, ηλεκτρονική καταγραφή και προβολή στο διαδίκτυο ιστορικών μαρτυριών για την Κρητική Επανάσταση 1866-1869 και το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου», σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ρεθύμνου.

(εισηγήτρια η κα. Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

 

4. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

5.1 Έγκριση σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας  Κρήτης  και  Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ», ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

 

5.2 Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης – Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων για την υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Δράσης της Νήσου Χρυσή, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

 

 5.3 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος και συγκεκριμένα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΛΣ 1046 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

 

5.4 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για ένδυση και υπόδηση μελών Εθελοντικής ομάδας: «Εθελοντές Διασώστες Εκτάκτων Αναγκών Κρήτης» τμήμα Σητείας, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου).

 

5.5 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών διαχείρισης καταστροφών για το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου).

 

5.6 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την επείγουσα επισκευή του κτιρίου που στεγάζεται το Α.Τ. Σητείας, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Λασιθίου.

          (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου).

 

5.7 Έγκριση εργοταξιακής σήμανσης για το έργο » ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ« σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.

         – (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου).

 

6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

6.1 Αποδοχή του ευρωπαϊκού έργου «22-EL-DIG-5G-TERRA», του χρηματοδοτικού πλαισίου HORIZON, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών ΠΚ.

-(εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλεξάκης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ)

 

7. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Π.Σ.

 

7.1  Επικύρωση απομαγνητοφωνημένου πρακτικούτης αριθμ. 14/03-07-2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.

– (εισηγητής ο κ. Ευάγγελος Ζάχαρης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com