Σέγκος : «Ο Δήμος Χερσονήσου γυρίζει σελίδα στην αποκομιδή βιοαποβλήτων με την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για τη διαλογή στην πηγή»

Ο Δήμος Χερσονήσου γυρίζει σελίδα στη συλλογή βιοαποβλήτων εγκαινιάζοντας ένα νέο μοντέλο διαλογής στην πηγή.

Αναπτύσσοντας στρατηγικές που απαντούν στις ανάγκες σύγχρονων πόλεων, στο μείζον θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων και της κυκλικής οικονομίας, Δήμος Χερσονήσου και ΦΟΔΙΣΑ Βόρειας Πεδιάδας προχωρούν στην υλοποίηση του σχεδιασμού που θα σηματοδοτήσει μία νέα εποχή στη συλλογή βιοαποβλήτων στην περιοχή.

Μετά την ενίσχυση του στόλου των απορριμματοφόρων, ακολούθησε η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την ανάπτυξη συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Χερσονήσου.

«Η στρατηγική μας στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων απαντά στις σύγχρονες απαιτήσεις και έχει επίκεντρο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιούμε, σε συνεργασία με τον ΦΟΔΙΣΑ Βόρειας Πεδιάδας, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συλλογής βιοαποβλήτων εξασφαλίζοντας ποιοτικότερους δείκτες προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας», δήλωσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος.

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη δράση που περιλαμβάνει διαλογή στην πηγή, με διαχωρισμό του κλάσματος των βιοαποβλήτων από τους παραγωγούς (νοικοκυριά, Δήμος) πριν αυτά αναμειχθούν με την υπόλοιπη απορριμματική μάζα, και στη μεταφορά τους μέσω κατάλληλων οχημάτων, στην περιφερειακή Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων.

Το σύστημα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων περιλαμβάνει :

  • 850 καφέ πλαστικούς κάδους με κλειδί, χωρητικότητας 240lt, που θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία και πιο συγκεκριμένα σε σημεία, όπου υπάρχουν σήμερα κάδοι, για τη συλλογή σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων, ως προς την εξυπηρέτηση οικιακών χρηστών του συστήματος
  • 100 τροχήλατους πλαστικούς καφέ κάδους με κλειδί, χωρητικότητας 660lt, που θα διανεμηθούν σε επιλεγμένα σημεία, όπου θα απαιτηθεί μεγαλύτερη χωρητικότητα, λόγω του έντονου τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής.
  • 000 πλαστικούς οικιακούς κάδους, με σκοπό να καλύψουν τουλάχιστον το 80% των κατοικιών του Δήμου.
  • 500 βιοδιασπώμενες σακούλες προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των νοικοκυριών για τρεις μήνες
  • 4 απορριμματοφόρα, με σύστημα πλύσης κάδων, για την ασφαλή μεταφορά των χωριστά συλλεγμένων βιοαποβλήτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας τους.
  • Κινητό κλαδοτεμαχιστή για την επιτόπια προεπεξεργασία – μείωση του όγκου μεταφοράς των χωριστά συλλεγόμενων πρασίνων, προς διευκόλυνση της μεταφοράς τους στην εγκατάσταση επεξεργασίας τους.

 

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και επιχειρηματικότητας για τη συλλογή βιοαποβλήτων.

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com