Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόδοση θέσεων με συμπλήρωση ημερών δραστηριοποίησης υφιστάμενων αδειούχων επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4849/2021 όπως ισχύει, η Περιφέρεια Κρήτης προσκαλεί τους υφιστάμενους αδειούχους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από 6 μέρες την εβδομάδα  σε Λαϊκές Αγορές των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης και που ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν τις ημέρες δραστηριοποίησης να συμμετέχουν στην αριθμ. πρωτ. 403233/28.11.2023 προκήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης, που έχει αναρτηθεί στο Ο.Π.Σ.Α.Α. και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr/

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 4.12.2023 ώρα 7.00 έως 17.1.2024 ώρα 23:59.

Η προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨΡ7ΛΚ-ΤΜΑ), τα έντυπα των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων (Παράρτημα)  και   ο  οδηγός συμμετοχής στην Προκήρυξη  μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης https://www.crete.gov.gr/emporio και στο  https://www.crete.gov.gr/laikes-agores/  και στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

Περισσότερες πληροφορίες:

Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, τμήμα Εμπορίου, m.christodoulaki@crete.gov.gr, 2813410-287, -255

Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου Π.Ε. Χανίων, Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά, 73132, xanthakis@crete.gov.gr, lionaki@crete.gov.gr, stergiou@crete.gov.gr, kleidopoulou@crete.gov.gr τηλ.2821345845, 2821345850, 2821345824

Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Ρεθύμνου, δ/νση  Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο, 74131, georgoulaki@crete.gov.gr, pentheroudaki@crete.gov.gr   τηλ. 2831340708,2831340866

Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Ηρακλείου, δ/νση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17, τκ 71202,ntritsaris@crete.gov.gr  τηλ. 2813410455

Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Λασιθίου , δ/νση Τέρμα Πολυτεχνείου τ.κ. 72100, ,  rpapadopoulou@crete.gov.gr, ekoutoulaki@crete.gov.gr,  τηλ 2841340564,2841340565.

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com