Η Π.Ε.Δ. Κρήτης ζητά την απόσυρση και επανατοποθέτηση του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου του ΥΠΕΣ για την Αυτοδιοίκηση

Σημαντικές παρατηρήσεις διατυπώνει εγγράφως η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης προς τη Διοίκηση της ΚΕΔΕ, το Υπουργείο Εσωτερικών και τις Π.Ε.Δ. όλης τις χώρας, στα πλαίσια της διαβούλευσης που ξεκίνησε  επί του νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση για την Αυτοδιοίκηση και αφορά στο σύστημα διακυβέρνησης των ΟΤΑ, την κατάργηση ΝΠΔΔ Δήμων, την παρακολούθηση επιδόσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκηση, κ.α..

 

Στο έγγραφο της Π.Ε.Δ. Κρήτης, που υπογράφουν ο Πρόεδρος Γιάννης Κουράκης και ο Γραμματέας Γιάννης Μαλανδράκης, τονίζεται ότι το περιεχόμενο του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου μεταβάλει σοβαρά τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων των Δήμων, ανατρέπει την διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, ενώ παράλληλα τίθεται και θέμα αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου.

 

Οι ενστάσεις που διατυπώνει η Π.Ε.Δ. Κρήτης επικεντρώνονται σε άρθρα του νομοσχεδίου, και συγκεκριμένα :

 

  • Το άρθρο 24 (Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και μεταφορά ως συνόλου αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού από τη Διαβούλευση)
  • Το άρθρο 26 (Λύση δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων) και
  • Το άρθρο 28 (Περιορισμός ίδρυσης νέων νομικών προσώπων από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού)

 

Όπως αναφέρει στις σχετικές παρατηρήσεις της η Π.Ε.Δ. Κρήτης“οι ως άνω διατάξεις οδηγούν σε σοβαρή μεταβολή του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία ασκεί πλήθος αρμοδιοτήτων μέσω των Νομικών Προσώπων. Η εν λόγω μεταρρύθμιση θέτει επίσης αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος καθώς και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας και της διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ στον τρόπο διαχείρισης των τοπικών τους υποθέσεων”. 

 

Η Π.Ε.Δ. Κρήτης διαφωνεί και με τον τρόπο της παρέμβασης, “ ο οποίος είναι οριζόντιος και καθολικός, ενώ ήδη το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, θέτει επαρκείς περιορισμούς στην ίδρυση και λειτουργία Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθμού”. Υπενθυμίζει άτι σε λίγες ημέρες, την 8η και 15η Οκτωβρίου 2023, διεξάγονται περιφερειακές και δημοτικές εκλογές και επισημαίνει την απαγόρευση λήψης αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, με εξαίρεση θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκηςΠου σημαίνει ότι είναι αδύνατο να τροποποιηθούν οι Οργανισμοί Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ)  των Δήμων προκειμένου να ενσωματωθούν νέα Νομικά Πρόσωπα μέχρι τις 31.12.2023.

 

Κατόπιν όλων αυτών, η ΠΕΔ Κρήτης θεωρεί ότι υφίσταται επιτακτική ανάγκη απόσυρσης των τριών άρθρων (24, 26 και 28) του νομοσχεδίου και η ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  του σε άλλο χρόνο, προκειμένου να προηγηθεί η απαιτούμενη διαβούλευση. 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com