Ενωτική Κίνηση Πολιτών: «Περί χαμένων ευκαιριών και χρηματοδοτήσεων»

Με άρθρο του ο επικεφαλής της απερχόμενης δημοτικής αρχής του Δήμου Αγίου Νικολάου στις 25.09.2023 δημοσίευσε πίνακα των έργων της περιόδου 2019-2023. Θα σχολιάσουμε σήμερα τα Υλοποιημένα και Εκτελούμενα έργα του Κεντρικού Δήμου. Το έργο της ΔΕΥΑΝ θα σχολιάσουμε σε επόμενο δημοσίευμα μας προκειμένου να γίνουν και οι απαραίτητες συγκρίσεις. Αναφερόμαστε στα υλοποιημένα και εκτελούμενα έργα, αφού τελικά αυτά είναι τα έργα που προσέφερε η απερχόμενη δημοτική αρχή στον τόπο.

 

Τα υπόλοιπα έργα/μελέτες με διασφαλισμένη χρηματοδότηση και έργα των οποίων αναμένεται η χρηματοδότηση, μικρή σημασία έχουν αφού η υλοποίηση τους είναι αμφίβολη δεδομένης της εκπνοής της τετραετίας και της χαμηλής αποτελεσματικότητας της απερχόμενης δημοτικής αρχής και προφανώς και των αντιδημάρχων της και σημερινών υποψηφίων, είτε ως υποψήφιων δήμαρχων, είτε ως υποψήφιων δημοτικών σύμβουλων.

 

Άλλωστε πολλά έχουμε ακούσει για έργα και μελέτες τα τελευταία εννέα χρόνια.

 

  1. ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 2019-2023

 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Στηθαία

ΣΕΠΕΔΑΝ ( Εξοπλισμός, Η/Υ, κλπ)

Εξοπλισμός Δήμου ( Η/Υ, κλπ)

Τουριστική προβολή ( 2019+2020)

Αγορές ακινήτων

Προμήθεια και υλοποίηση rapid test ( α’ φάση )

Δημοτικός φωτισμός 2019 / 2020

Μικροσυντηρήσεις/Αποκαταστάσεις κλπ 2019/2020

Προμήθεια οχημάτων / Μηχανημάτων

Αγροτική οδοποιία

Κυκλοφοριακές σημάνσεις κλπ

Ηλεκτρολογικές εργασίες

Άρδευση

Κοινόχρηστοι Χώροι (Συντήρηση, εξοπλισμός)

Ασφαλτοστρώσεις / Τσιμεντοστρώσεις / Πλακοστρώσεις

Διαμόρφωση Κοινοχρήστων. αθλητικών χώρων

(skate park, γήπεδο ΕΟΤ, κλπ.)

Εργολαβία Υποδομών

(Συντ/σεις-Αποκατάστ. Οδών & Κ.Χ.  2018)

Ευφυής άρδευση

Παιδικές χαρές ( α’ έργο )

Προγραμματική. Συμβαση με ΕΚΠΑ

(Λεκκας) / Σχέδιο πολιτ. Προστασίας

Προγραμματική Σύμβαση για θέματα Υγείας με το

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προγραμματική. Σύμβαση με ΥΠ.ΠΟ. Για Ενάλιες αρχαιότητες

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μελέτη προστασίας Κιτροπλατείας

(αμφίπλευρα στο κέρας)

ΣΕΔΕΔΑΝ ( Εξοπλισμός, Η/Υ, κλπ / Σχολικα Κλειστά Γυμναστήρια Αγ. Νικολάου & Νεάπολης 

Συντήρηση ΡΕΞ

Βιβλιοθήκη ( ΠΑΟΔΑΝ αυτεπιστασία )

Φύτευση / Βελτίωση δυτικού πρανούς λίμνης

(βράχια – ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)

Φύτευση / Βελτίωση νότιου πρανούς λίμνης

(ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)

Συντηρήσεις/Αποκαταστάσεις οδών και κτιρίων

ΔΕ Αγ. Νικολάου 2017

Συντήρηση χώρων πρασίνου ΚΧ

(Δημ. Ενοτ. Αγ. Νικολάου)

Συντήρηση/Εξοπλισμός ΕΠΑΛ

(Οικοδο./Κουφωμ./Κλιματιστ.)

Τρεις λυόμενες σχολικές αίθουσες

(ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

Αστική Συγκοινωνία

 

ΝΕΑΠΟΛΗ

Λυόμενες αίθουσες ( ΝΕΑΠΟΛΗ )

ΣΕΔΕΔΑΝ ( Εξοπλισμός, Η/Υ, κλπ / Σχολικα Κλειστά Γυμναστήρια Αγ. Νικολάου & Νεάπολης)

ΚΡΙΤΣΑ

Βελτίωση δρόμου από κάμπο Κριτσάς προς Άγιο Σύλλα Καλού Χωριού

ΕΛΟΥΝΤΑ

Ασφαλτόστρωση κέντρου Ελούντας

Προγραμ. Σύμβαση για μελέτη δρόμου στα »Πηγαϊδάκια»

ΣΙΣΣΙ

Πλαστικός τάπητας Σισσίου

ΦΟΥΡΝΗ

Αντικατάσταση Στέγης Σχολείου Φουρνής

ΛΙΜΝΕΣ/ ΝΙΚΗΘΙΑΝΟ/ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ

Ασφαλτοστρώσεις περιοχής Λιμνών/Νικηθιανού/Χουμεριάκου

ΦΙΝΟΚΑΛΙΑΣ

Προγραμμ. Σύμβαση για μελέτη του Ξενώνα στον Φινοκαλιά

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2019-2023

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1.741.527,33 €

17,56%

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

960.150,00 €

9,68%

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

6.319.636,82 €

63,74%

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

750.450,00 €

7,57%

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

143.103,83 €

1,44%

ΣΥΝΟΛΑ

9.914.867,98

100,00%

 

  1. ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ 2019-2023

 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΣΒΑΚ

Μονώσεις/Συντηρήσεις σχολικών

και δημόσιων κτιρίων

Προγραμματικές Συμβάσεις με Αρχαιολογία

(Ενάλιες, Δρήρος,κλπ)

Ασφαλτοστρώσεις / Τσιμεντοστρώσεις / Πλακοστρώσεις 2022

Open Mall

Σύμβαση για την δυσλεξία

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου Νικολάου

Κολυμβητήριο ( ΠΑΟΔΑΝ αυτεπιστασία )

Υπογειοποίηση κάδων

Προγραμματική Σύμβαση με ΕΦΑΛ για ανασκαφή στο οικόπεδο προ του ΟΤΕ

ΝΕΑΠΟΛΗ

Συντήρ. / επισκ. / ενεργ. αναβάθμιση Γυμνασίου/Λυκείου Νεάπολης

ΚΡΙΤΣΑ

Συντήρηση ( ασφαλτόστρωση, κλπ)

δρόμου Κριτσάς – Καθαρού

Προγραμματική Σύμβαση με ΕΚΠΑ

για παλαιοντολογικά ΚΑΘΑΡΟΥ

ΕΛΟΥΝΤΑ

Σπιναλόγκα

(Μεταφορά ηλεκτρ. ρεύματος / ύδρευση / ΒΙΟ.ΚΑ.)

Συντηρήσεις/ Ασφαλτοστρώσεις Πλάκα-Σχινία

Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου Πινές-  Πλάκα

 

ΦΙΝΟΚΑΛΙΑΣ

Επισκευή ανακαίνιση παλαιού σχολείου

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ  2019-2023

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

5.497.752,50 €

30,55%

LEADER

311.000,00 €

1,73%

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

6.988.394,20 €

38,83%

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

3.410.445,20 €

18,95%

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

258.000,00 €

1,43%

ΕΣΠΑ

1.530.000 €

8,50%

ΣΥΝΟΛΑ

17.995.591,90

100,00%

 

Από το παραπάνω ποσό των 17.995.591,90€ του τελικού προϋπολογισμού των έργων που εκτελούνται έχει απορροφηθεί το 29,19%, δηλαδή το ποσό των 5.253.112,52€.

 

  1. ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ 2019-2023 – (Χωρίς Σύμβαση)

 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Τουριστικές προσβάσεις ΑΜΕΑ στις παραλίες

Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Κρήτης + Αμφικτυονία

Προγραμματική Σύμβαση με ΥΠ.ΠΟ. Για Ενάλιες αρχαιότητες

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εξοπλισμός ασφαλείας Λιμένος ( ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)

ΕΛΟΥΝΤΑ

Προγραμματική Σύμβαση με ΥΠ.ΠΟ. Για καθαρισμό Σπιναλόγκας

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2019-2023 (Χωρίς Σύμβαση)

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

60.000€

11,58%

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

20.000€

3,86%

ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)

230.000,00€

44,40%

ΕΣΠΑ

208.000€

40,15%

ΣΥΝΟΛΑ

518.000,00

100,00%

 

 

Συγκεντρωτικά την τετραετία 2019-2023 το ποσό του προϋπολογισμού και η χρηματοδότηση των υλοποιημένων έργων, των έργων που εκτελούνται και των δημοπρατημένων έργων χωρίς υπογραφή σύμβασης είναι τα ακόλουθα:

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ και

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (Χωρίς Σύμβαση) 2019-2023

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

7.299.279,83€

25,68%

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

960.150,00 €

3,38%

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

13.328.031,02€

46,88%

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

4.160.895,20€

14,64%

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

401.103,83€

1,41%

LEADER

311.000€

1,09%

ΕΣΠΑ

1.738.000,00

6,11%

ΠΡΟΓ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

230.000€

0,81%

ΣΥΝΟΛΑ

28.428.459,88

100,00%

 

Από το παραπάνω ποσό των 28.428.459,88 του τελικού προϋπολογισμού των Υλοποιημένων έργων, των έργων που Εκτελούνται και των Δημοπρατημένων έργων χωρίς σύμβαση, έχει απορροφηθεί το ποσό των 15.167.980,50, δηλαδή ποσοστό 53,35% (τα αναλυτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι απορροφήσεις είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου).

 

Τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι αντιδήμαρχοι αυτής της τετραετίας και υποψήφιοι δήμαρχοι κ. Αλεξάκης και Χαριτάκης είναι:

 

  1. Θεωρούν επαρκές το παραπάνω εκτελεσμένο έργο των 15.167.980,50€, που προετοιμάστηκε κατά τα λεγόμενα του απερχόμενου δημάρχου την περίοδο 2014-2019 και υλοποιήθηκε την περίοδο 2019-2023 στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται σημαντικά έργα όπως το σχολικό συγκρότημα στην Μεσοράχη ή η αναγκαία γέφυρα στον Ποταμό στην Αμμούδα; Θεωρούν ότι βελτίωσε την συνολική εικόνα του Δήμου, αναβάθμισε την ζωή των δημοτών, ανταποκρίθηκε στις ανάγκες και στις προσδοκίες τους, και ανατροφοδότησε την οικονομία;

 

  1. Η χρηματοδότηση των παραπάνω έργων έγινε σε ποσοστό 46,88% από ίδιους πόρους, σε ποσοστό 25,68% από την Περιφέρεια, και σε ποσοστό 27,44% από χρηματοδοτικά εργαλεία και την κεντρική κυβέρνηση.

Είναι ικανοποιημένοι από τις χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίστηκαν;

Αν αυτό δεν είναι «Χαμένες ευκαιρίες και χρηματοδοτήσεις», τότε τι είναι.

Τέλος, σε όσα αναφέρονται για μηδενισμό και απαξίωση δηλώνουμε ότι δεν αφορούν την ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, αφού δεν ανήκουν στην φρασεολογία και τον αξιακό κώδικα των στελεχών της και του υποψήφιου δημάρχου Μανώλη Μενεγάκη.

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com