Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΑΝ για τους κατοίκους των περιοχών Αλμυρού, Αμμουδάρας και Βαθύ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους των περιοχών Αλμυρού, Αμμουδάρας και Βαθύ, ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και των απαιτούμενων δοκιμών στο έργο της αποχέτευσης επί της Π.Ε.Ο. Αγίου Νικολάου- Σητείας και των κάθετων τμημάτων
(Hotel Alkyon και Cretan Village Hotel), μπορούν να προχωρήσουν στην σύνδεση των ιδιοκτησιών τους με το δίκτυο.

Πριν από την σύνδεση πρέπει να καταθέσουν στην υπηρεσία σχετική αίτηση που θα
συνοδεύεται :
Οικοδομική άδεια του προς σύνδεση κτιρίου και σε περίπτωση που δεν
υπάρχει λόγω παλαιότητας θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση από
μηχανικό στην οποία θα αναγράφεται η επιφάνεια του κτιρίου.
Προσωρινό ΚΑΕΚ
Αντίγραφο των λογαριασμών ύδρευσης όλων των ιδιοκτησιών που
συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης.
Τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του εκάστοτε ιδιοκτήτη.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η υπηρεσία θα υπολογίσει τη δαπάνη δικαιωμάτων

σύνδεσης ανά περίπτωση.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με την Τεχνική Υπηρεσία στο τηλ. 2841091217 τις

ώρες λειτουργίας εξυπηρέτησης κοινού 8:00- 13:00.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται και στο email:

deyaan.ty@gmail.com

Παρακαλούμε τους ενδιαφερομένους να μην συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο

εάν προηγουμένως δεν έχουν καταθέσει την αίτησή τους με τα προαναφερόμενα
δικαιολογητικά.

Σε αντίθετη περίπτωση η σύνδεση θεωρείται παράνομη και οι

παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο.

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com