«Το Ευ στη Ζωή μας» : «Βαρηκοΐα»

Με τον όρο βαρηκοΐα εννοούμε τη μείωση της ακουστικής ικανότητας του ατόμου, η οποία μείωση σε dB  σε συνδυασμό πάντοτε με το φάσμα συχνοτήτων σε Hz που εμφανίζεται, προσδιορίζει την μορφή και τον βαθμό της βαρηκοΐας. Σε περιπτώσεις πλήρης έκπτωσης της ακουστικής ικανότητας, ονομάζεται, τότε μιλάμε για κώφωση, η οποία είτε αφορά στο ένα ή και στα δύο αυτιά. Όταν αφορά και στα δυο αυτιά,  το άτομο θεωρείται κωφό.

Η βαρηκοΐα προκαλεί διαταραχές του λόγου αλλά και σοβαρά κοινωνικά, επικοινωνιακά, ψυχολογικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προβλήματα, με άμεσο αποτέλεσμα να μειώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής του βαρήκοου. 

Οι τύποι απώλειας της ακοής είναι:

  • Βαρηκοΐα αγωγιμότητας
  • Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα
  • Βαρηκοΐα μικτού τύπου
  • Νευρική βαρηκοΐα

Τα αίτια που μπορεί να προκαλέσουν βαρηκοΐα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα συγγενή και τα επίκτητα.

Τα συγγενή αίτια αφορούν στις διάφορες κληρονομιές παθήσεις (κυριότερες είναι οι παθήσεις της μητέρας) ή βλάβες του έξω, μέσου και έσω ωτός με αποτέλεσμα την μη αγωγή ή αντίληψη του ήχου.

 Συχνότερες είναι όμως οι επίκτητες παθήσεις που προκαλούν βλάβες του ωτός όπως η παρωτίτιδα, η εγκεφαλίτιδα ή χρήση ωτοτοξικών φαρμάκων.

Η απώλεια ακοής είναι κάτι που διαγιγνώσκεται αποκλειστικά από κάποιον ειδικό, π.χ. ακουολόγο ή ΩΡΛ. Ο εν λόγω ειδικός θα ελέγξει την ακοή σας για να προσδιορίσει τον τύπο και τη σοβαρότητα τυχόν βαρηκοΐας. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα της εξέτασης αναπαρίστανται με τη βοήθεια ενός ακουογράμματος.

Λογοθεραπευτική παρέμβαση: Τι είναι; Πότε πρέπει να ξεκινήσει; 

        Στην βαρηκοΐα παρουσιάζονται συνήθως,  προβλήματα στην κατανόηση του λόγου, καθυστέρηση λόγου και ομιλίας, διαταραχές άρθρωσης και προβλήματα προσωδίας. Η λογοθεραπεία έχει ως στόχο να βελτιώσει την ακουστική αντίληψη, την κατανόηση και παραγωγή του λόγου. Είναι βασικό να ξεκινά από τη μικρότερη δυνατή ηλικία. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη διάγνωση, δηλαδή ένας προληπτικός έλεγχος της ακοής από τη γέννηση του παιδιού. Οι στόχοι της θεραπείας διαφοροποιούνται ανάλογα με το βαθμό της βαρηκοΐας και την ιατρική αποκατάσταση που έχει επιλεγεί για το παιδί (ακουστικό βαρηκοΐας ή κοχλιακό εμφύτευμα).

          Έτσι, στις ελαφριές περιπτώσεις, το παιδί θα χρειαστεί βοήθεια στην αντίληψη και άρθρωση μερικών μόνο, λιγότερο ηχηρών συμφώνων. Σε μέτριες βαρηκοΐες θα χρειαστεί πιο εντατική  θεραπεία στην άρθρωση και στο λεξιλόγιο. Τέλος, στις μεγάλες βαρηκοΐες και την κώφωση, ο λόγος δεν αποκτάται αυτόματα και χρειάζεται εντατική διδασκαλία. Επιπλέον, στόχος της λογοθεραπείας, πέρα από την κατανόηση και την παραγωγή του λόγου, είναι και η ακουστική εκπαίδευση, δηλαδή η εκπαίδευση στη διάκριση των προτάσεων, των λέξεων και των φθόγγων του προφορικού λόγου χωρίς το παιδί να χρειάζεται να κοιτά το συνομιλητή του και να διαβάζει τα χείλη του.

Πληροφορίες και χρήσιμοι σύνδεσμοι:
http://www.hellasorl.gr/ViewShopStaticPage.aspx?ValueId=3039
https://www.akouste.gr/index.php

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com