Εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά Δημοτικού & Γυμνασίου
Από τις 16 Δεκεμβρίου…
Ένα νέο Μαθησιακό Περιβάλλον στην Εκπαίδευση … Από την επίπεδη επιφάνεια του μαυροπίνακα στην πολύχρωμη του laptop και του tablet … Και μετά στην τρισδιάστατη εκτύπωση , στην Μηχανική και την Εκπαιδευτική Ρομποτική … Το Μέλλον προσχωρεί στο Παρόν …

Πληροφορίες: 28ης Οκτωβρίου 19, τηλ: 2841 0 21226

0 comments

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>