Σύνδρομο Down

 

Το Σύνδρομο Down αποτελεί την πιο κοινή γενετική αιτία νοητικής υστέρησης καθώς και την πιο συχνή μορφή χρωμοσωμικής ανωμαλίας. Στην Ελλάδα οι γεννήσεις παιδιών με σύνδρομο down , υπολογίζονται στις 770-880. Προκαλείται από τρισωμία όλου ή μέρους του χρωμοσώματος 21, το οποίο είναι το μικρότερο ανθρώπινο χρωμόσωμα. Το επιπλέον αυτό χρωμόσωμα 21,  προκύπτει όταν κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του σπέρματος ή του ωαρίου, τα δύο αντίτυπα του χρωμοσώματος 21 δεν χωρίζονται σωστά.

Υπάρχουν τρεις τύποι του Συνδρόμου Down:

 • Τυπική Τρισωμία 21 (περίπου το 90-95% των ατόμων με Σύνδρομο Down)
 • Τύπος Μωσαϊκού
 • Μετατόπιση

 

Φυσικά χαρακτηριστικά

 • Μυϊκή υποτονία και χαλαρές αρθρώσεις
 • Μικρό στόμα, στενός ουρανίσκος, η γλώσσα συνήθως προεξέχει, δόντια μικρά και αραιά, μύτη κοντή και πλατιά
 • Κοντόχοντρη δομή σώματος, λαιμός κοντός και πλατύς, χέρια κοντά με χοντρά δάχτυλα, πόδια χοντρά και κοντά.
 • Φωνή λαρυγγική και χαμηλή σε ένταση

Νοητικά χαρακτηριστικά

 • Νοητική υστέρηση σε διάφορους βαθμούς
 • Δυσκολίες στον οπτικοκινητικό συντονισμό
 • Δυσκολίες συγκέντρωσης
 • Δυσκολίες ακουστικής επεξεργασίας
 • Δυσκολίες στην ακουστική μνήμη
 • Δυσκολίες στην αντίληψη του χρόνου
 • Μαθησιακές δυσκολίες (δυσκολίες στην ανάγνωση και στην γραφή)
 • Διαταραχές λόγου και ομιλίας ( δυσκολίες άρθρωσης, φωνολογία, μικρό λεξιλόγιο, δυσκολίες αντίληψης αφηρημένων εννοιών)

 

Κοινωνικά χαρακτηριστικά

 • Κοινωνική προσωπικότητα, ευχάριστη και φιλική συμπεριφορά
 • Πολλές φορές μπορεί να παρουσιάσουν επίμονη και ανάρμοστη συμπεριφορά προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή (στρατηγικές αποφυγής)

Είναι πιθανό, τα άτομα με Σύνδρομο Down να έχουν και συνοδά οργανικά προβλήματα όπως αναπνευστικές ασθένειες, καρδιακές παθήσεις, προβλήματα ακοής και θυροειδισμό.

 

Είναι απαραίτητο να γίνεται έγκαιρη παρέμβαση στα άτομα με Σύνδρομο Down για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στον καλύτερο δυνατό βαθμό. Ο κυριότερος στόχος θα πρέπει να είναι η απόκτηση βασικών ικανοτήτων και γνώσεων, οι οποίες θα βοηθήσουν τα παιδιά με Σύνδρομο Down να αποκτήσουν δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επομένως θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Εκμάθηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης
 • Εκμάθηση δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης
 • Παρέμβαση στις δυσκολίες λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας
 • Παρέμβαση στις δυσκολίες κινητικού συντονισμού
 • Παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες
 • Παρέμβαση στις δυσκολίες συμπεριφοράς
 • Προεπαγγελματική κατάρτιση
https://www.nads.org/
https://www.ndss.org/
https://www.downs-syndrome.org.uk/

https://www.ds-int.org/

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com