Σε εφαρμογή το Νέο Ειδικό Σχέδιο Δράσης με στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλεια στην Κρήτη

Χθες το απόγευμα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε σε όλη την Κρήτη  το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, τροχονομικής αστυνόμευσης και οδικής ασφάλειας  με τη μορφή Ειδικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο εκπονήθηκε από τη Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών και κατευθύνσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Για την εφαρμογή του Σχεδίου συγκροτήθηκαν (45) συνεργεία ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν (1.317) τροχονομικοί έλεγχοι .
Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά . Βεβαιώθηκαν συνολικά (571) παραβάσεις και συγκεκριμένα (151) για μη χρήση κράνους, (87) για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, (9) για κατανάλωση αλκοόλ και (324) για λοιπές παραβάσεις.
Στόχος του προγράμματος είναι η συνολική αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στο νησί της Κρήτης, μέσω κυρίως της πρόληψης και αποτροπής και της μείωσης – στο μέγιστο δυνατό βαθμό – των τροχαίων ατυχημάτων.

Σχετικές δημοσιεύσεις