Σχολές Βυ­ζαντινής Μουσικής, Αγιογραφίας και Ξυλογλυπτικής από την Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου,

Ἀπό τά πρῶτα χριστιανικά χρόνια βλέπουμε νά τίθενται στή διάθεση τῆς Θείας Λατρείας διάφορες μορφές τέχνης. Εἶναι ἡ ἐπιθυμία τῶν πιστῶν νά προσφέρουν στόν Θεό ἐκτός ἀπό τούς πνευματικούς τους κόπους καί τά ἔργα τῶν χειρῶν τους, τά ὁποῖα θά ὑπηρετοῦν τήν ἀναγωγή τοῦ νοῦ ἀπό τά γήινα πρός τά οὐράνια καί θά ἐκφράζουν τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες τους γιά τίς ἀμέ­τρη­τες εὐεργεσίες καί δωρεές, πού προσφέρει στή ζωή τους. Καρποί αὐτῆς τῆς προ­σφορᾶς εἶναι τά ἀριστουργήματα τά ὁποῖα γέμουν τούς Ἱερούς Ναούς καί τά Μοναστικά μας Καθιδρύματα ὁδηγώντας μας στόν χῶρο τῆς προσευχῆς καί τῆς νήψεως. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πέτρας καί Χερρονήσου, ἀναγνωρίζοντας τήν σημασία τῆς διασώσεως καί διαδόσεως τῶν τεχνῶν αὐτῶν ἔχει ἱδρύσει Σχολές Βυ­ζαντινῆς Μουσικῆς, Ἁγιογραφίας καί Ξυλογλυπτικῆς. Ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας εἶναι ἀνα­γνω­ρισμένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ (ἀριθμ. ΦΕΚ 1275 τ. 2 71996/1879) καί διευθύνεται ἀπό τόν Ἄρχοντα Ὑμνωδό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκ­κλησίας κ. Ἀντώνιο Πλαΐτη, πλαισιούμενο ἀπό ἐκλεκτούς συνεργάτες. Ἡ φοίτηση στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς εἶναι πενταετής. Στό τέλος κάθε διδακτικοῦ ἔτους διεξάγονται προαγωγικές, πτυχιακές, καί διπλωματικές ἐξετάσεις ἀπό ἐπιτροπή πού ὁρίζει τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ. Οἱ σπουδαστές καί οἱ σπουδάστριες τῆς Σχολῆς, μετά τήν ἀποφοίτησή τους, ἔχουν τή δυνατότητα νά ἀποκτήσουν πτυχίο ἤ δίπλωμα, μέ τό ὁποῖο μπο­ροῦν νά διδάξουν ὡς καθηγητές σέ μουσικά σχολεῖα ἤ ἀκόμα νά ἀποκατα­στα­θοῦν σέ ἄλλους ἐκπαιδευτικούς ὀργανισμούς τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα, καθώς καί νά στελεχώσουν τά ἀναλόγια τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς ἐπαρχίας μας. Ἡ Σχολή Ἁγιογραφίας στεγάζεται σέ εἰδικά διαμορφωμένους χώρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Σεληνάρι καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πόλεως Ἁγίου Νικολάου. Στή Σχολή διδάσκεται ἡ τέχνη τῆς Ἁγιογραφίας τῆς Κρητικῆς Σχολῆς, πού μᾶς κληροδότησε ἔργα ἀπα­ρά­μιλλης τέχνης καί ἔκφρασης, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν ἀντικείμενα θαυμασμοῦ καί μελέτης ἀπό τούς εἰδικούς καί τούς ἐπισκέπτες τοῦ τόπου μας. Ὑπεύθυνος καί διδάσκαλος τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ π. Θεμιστοκλῆς Ματθαιάκης. Ἡ Σχολή Ξυλογλυπτικῆς λειτουργεῖ στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πόλεως Ἁγίου Νικολάου. Ὑπεύθυνος εἶναι ὁ κύριος Νικόλαος Μάνεσης, ὁ ὁποῖος διδάσκει τήν παραδοσιακή ξυλογλυπτική, ἀναπα­ρά­γο­ντας παλαιότερα πρότυπα, ἀλλά καί δημιουργώντας σύγχρονα ἔργα, πάντοτε μέ γνώμονα τήν παράδοση. Ὁ ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων καί τῶν τριῶν Σχολῶν θά τελεσθεῖ τή Δευτέρα 8 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. στίς 6.00 μμ στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πόλεως Ἁγίου Νικολάου. Σᾶς προσκαλοῦμε νά προσέλθετε νά φοιτήσετε στίς Σχολές αὐτές, προτρέποντας ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας, κυρίως ὅμως νέους καί νέες γιά νά παρακολούθησαν τά μαθήματα τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Τεχνῶν. Τηλέφωνα γιά Πληροφορίες καί Ἐγγραφές: α. γιά τή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, 6973612280 (π. Ἐμμανουήλ Πατεράκης) β. γιά τή Σχολή Ἁγιογραφίας, 6991011979 (π. Θεμιστοκλῆς Ματθαιάκης) γ. γιά τή Σχολή Ξυλογλυπτικῆς, 6976133477 (κ. Νικόλαος Μάνεσης).   εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com