Πρόσκληση σε γαστρονομική εκδήλωση για τα θαλάσσια ξενικά είδη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης

Στο πλαίσιο του προγράμματος Pick the Alien σας προσκαλούμε στην γαστρονομική
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο της Λίμνης Αγίου Νικολάου, στις 13 Μαΐου
2022, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με το
ζήτημα των θαλάσσιων ξενικών ειδών, την ανάδειξη της γευστικής τους αξίας αλλά και τις
επερχόμενες δράσεις του προγράμματος.
Ειδικότερα, την Κυριακή, 13 Μαΐου και ώρα 18:00–21:00 θα πραγματοποιηθεί γαστρονομική
εκδήλωση με την υποστήριξη επαγγελματιών μαγείρων της περιοχής που θα ετοιμάσουν για
το κοινό συνταγές με βρώσιμα ξενικά είδη της περιοχής όπως είναι τα λεονταρόψαρα (Pterois
miles), οι γερμανοί (Siganus sp.)και τα μπλε καβούρια (Callinectes Sapidus / Portunus Segnis).
Παράλληλα, θα γίνεται ενημέρωση του κοινού για την παρουσία και τις επιπτώσεις των
θαλάσσιων ξενικών ειδών και την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης θαλασσινών με
ιδιαίτερη έμφαση στα αυτόχθονα εμπορικά είδη.
Σκοπός της εκδήλωσης αποτελεί τόσο η εξοικείωση της αλιευτικής και γαστρονομικής
κοινότητας, αλλά και της τοπικής κοινωνίας, με τα θαλάσσια ξενικά είδη, όσο και η δημιουργία
μιας ισχυρής αλυσίδας προσφοράς και ζήτησης μεταξύ της παράκτιας αλιείας, της εστίασης
και των καταναλωτών ως μέτρο αντιμετώπισης της εξάπλωσης των ξενικών ειδών, αλλά και
μετρίασης της αλιευτικής πίεσης στα εμπορικά αυτόχθονα είδη.
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχετε και να ενημερωθείτε για τα ξενικά είδη συμβάλλοντας
στην προσπάθεια μας να αντιμετωπίσουμε την εξάπλωσή τους και να προστατεύσουμε τα
μοναδικά θαλάσσια οικοσυστήματα της Ελλάδας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com