Προσφορές από κινεζικές εταιρείες για την ανέλκυση του Sea Diamond στη Σαντορίνη

Δύο προτάσεις από κινεζικές εταιρείες για την ανέλκυση του ναυαγίου SEA DIAMOND στη Σαντορίνη κατατέθηκαν στις 20 Ιανουαρίου, όπως ενημέρωσε η Δημόσια Αρχή Λιμένων (ΔΑΛ).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από κινέζικες εταιρείες, όπως τονίζεται, είναι ευθυγραμμισμένη με την πολιτική ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας – Κίνας και για τη ΔΑΛ θεωρείται ευτυχής συνέχεια της σημαντικής συμβολής της Κίνας στην ανάπτυξη του λιμένα Πειραιά.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ανέλκυση του ναυαγίου είναι 350 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συνολικά 434 εκατ. ευρώ.

Η ΔΑΛ θα προβεί άμεσα σε έναρξη τεχνικού διαλόγου με τις προαναφερόμενες κινέζικες εταιρείες, με στόχο τη συμβασιοποίηση από την Αρχή της ανέλκυσης του ναυαγίου SEA DIAMOND μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2020, με πλήρη αξιοποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, πιστή τήρηση των οριζόμενων στο ν. 4412/2016 και καταλογισμό της δαπάνης στους κατά νόμω υπόχρεους στο πλαίσιο της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο του ανωτέρω τεχνικού διαλόγου θα έλαβε χώρα σήμερα Τρίτη 21/1/2020 και ώρα 12.00 και η δεύτερη στις αρχές Φεβρουαρίου (σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από αλλοδαπές εταιρείες για την ανέλκυση του ναυαγίου SEA DIAMOND, υπογραμμίζει η ΔΑΛ, θέτει οριστικά τέλος στην ψευδή επιχειρηματολογία περί δήθεν ανέφικτης ανέλκυσης. Για το λόγο αυτό, η ΔΑΛ θα ενημερώσει άμεσα το σύνολο των αρμόδιων δικαστικών αρχών για τις δικές τους κατά νόμω ενέργειες.

Εντός των επομένων ημερών η ΔΑΛ θα προβεί σε συνέλευση διαβούλευσης (μέσω τηλεδιάσκεψης) με τους κατοίκους της Σαντορίνης, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εξελίξεις.

Υπενθυμίζεται ότι το κρουαζιερόπλοιο Sea Diamond προσέκρουσε στις 5 Απριλίου του 200 σε ξέρα στον όρμο των Φηρών της Σαντορίνης και κατέληξε στην καταπόντισή του στον όρμο του Αθηνιού, 10 χιλιόμετρα πιο μακριά από το σημείο της πρόσκρουσης. Το κρουαζιερόπολοιο, χωρητικότητας 22.412 τόνων της εταιρείας «Louis Hellenic Cruises», μετέφερε 1163 επιβάτες και 391 μέλη πληρώματος. 


ΠΗΓΗ : tornos news

Σχετικές δημοσιεύσεις