Παράταση ηλεκτρονικών εγγραφών για το σχολικό έτος 2018-2019

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019, μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 22.00 (10.00 μ.μ.). Ενημέρωση περί νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της εφαρμογής e-eggrafes: Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι να εξυπηρετηθεί η διαδικασία Ηλεκτρονικής Δήλωσης εγγραφής-προτίμησης όπως περιγράφεται στην 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (ΦΕΚ120 τ. Β’ 23/01/2018) Υπουργική Απόφαση. Αποδέκτες της κατηγορίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να υποβάλλει αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων για διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο χρονικό διάστημα λειτουργίας της εφαρμογής. Μετά το πέρας ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του και έχει ξανά το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για διόρθωση στον υπεύθυνο επεξεργασίας σε επόμενη φάση λειτουργίας της εφαρμογής σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ1α/73611/Δ4/09-05-2018. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΠΕΘ Δήλωσης Προτίμησης τηρούνται έως την 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων είναι η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.   Πηγή: neakriti.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com