Στην ετήσια έκθεσή του ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών σημειώνει ότι οι τελευταίοι 12 μήνες ήταν «προκλητικοί» για τις αγορές ενέργειας, ακόμη μία φορά.