Εντός του επόμενου μήνα αναμένεται η προκήρυξη του νέου προγράμματος. Στόχος είναι οι προσλήψεις να ξεκινήσουν το 2020. Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές και τι ειδικότητες θα ζητηθούν. Πως θα κατανεμηθούν τα μόρια στους ωφελούμενους.