Νέες προσλήψεις με οκτάμηνα σε τέσσερις δήμους

Συγκεκριμένα εγκρίνεται η σύναψη πενήντα τριών (53) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες σε ΝΠΙΔ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει με αποπτεία από το ΑΣΕΠ. Η κατανομή και οι δήμοι:     Οι προσλήψεις θα γίνουν για να καλυφθούν οι ανάγκες των ΝΠΙΔ σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους Την Εισηγητικές Εκθέσεις των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τις οποίες εισηγούνται θετικά για την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com