Έως σήμερα θα πρέπει φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι να τακτοποιήσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις.