Κατάρτιση φυσιοθεραπευτών στην ανίχνευση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου» διοργανώνει σειρά συναντήσεων τον Ιανουάριο του 2024 με φυσιοθεραπευτές-εργαζόμενους σε δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς σε τοπικό επίπεδο. Στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους, με μοναδικό γνώμονα την εγγύηση της ασφάλειας γυναικών και κοριτσιών, λόγω της αυξανόμενης έντασης του φαινομένου της ενδοοικογενειακής/ενδοσυντροφικής βίας, που επιβάλλει την υιοθέτηση και εδραίωση κοινών πρακτικών συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων,.

Έρευνα που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου ERASMUS+OPEP-DV, που εστίασε στον χώρο της υγείας και ειδικότερα στον ρόλο των φυσιοθεραπευτών, ανέδειξε την ικανότητά τους να ανιχνεύουν σημάδια ενδοοικογενειακής/ενδοσυντροφικής βίας κατά την εξέταση των ασθενών τους, αλλά και την ελλιπή γνώση τους για το πώς πρέπει να προσεγγίσουν ένα θύμα βίας, και πώς μπορούν να το παραπέμψουν σε σχετική Υπηρεσία.

Οι φυσιοθεραπευτές, αλλά και όλοι οι επαγγελματίες υγείας, παίζουν εξίσου κρίσιμο ρόλο με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους Φορείς στη διαχείριση αυτού του  κύκλου βίας, που δεν φαίνεται να κλείνει χωρίς συντονισμένη ανταπόκριση. Αυτό αναδεικνύει τον σημαίνοντα ρόλο τους και τη σημασία της διυπηρεσιακής συνεργασίας μεταξύ των Φορέων υγείας και των υπόλοιπων  εμπλεκόμενων, ως τον μοναδικό δρόμο για την εξομάλυνση και ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Η ενδελεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φυσιοθεραπευτών αναφορικά με την αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών (π.χ. διαδικασία παραπομπών και συνεργασίας με άλλες Υπηρεσίες, φροντίδα που βασίζεται στην επίγνωση του τραύματος), θα μπορούσαν να θέσουν τα θεμέλια για την εδραίωση ενός αποτελεσματικού και συνεκτικού μηχανισμού υποστήριξης για τις επιζώσες, στον οποίο ο ρόλος των Υπηρεσιών Υγείας θα είναι κομβικός και θα συμβάλει στην μεγιστοποίηση της ασφάλειας γυναικών και κοριτσιών που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας. Εάν εξακολουθούμε να θεωρούμε τη βία κατά των γυναικών, «υπόθεση» συγκεκριμένων υπηρεσιών και να αγνοούμε τη σημασία της διυπηρεσιακής συνεργασίας, ο κύκλος της βίας δεν θα μπορέσει να κλείσει.

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com