Κανένα νεότερο για τα φανάρια του κόμβου Ξηροκάμπου στον Άγιο Νικόλαο!

Κανένα νεότερο για τα φανάρια του κόμβου Ξηροκάμπου στον Άγιο Νικόλαο. Σύμφωνα με τον κ. Μιχάλη Ψαρουδάκη προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας .
«Η εταιρία που προμήθευσε και  είναι υπεύθυνη για την επισκευή των μηχανισμών λειτουργίας των φαναριών βρίσκεται στην  Λάρισα και λόγω φόρτου εργασίας καθυστερεί την επισκευή. Από την πλευρά της η υπηρεσία δεν μπορεί να κάνει κάτι περαιτέρω».
Εν αναμονή…

Σχετικές δημοσιεύσεις