Γυμνάσια Νεάπολης και Αγίου Δομετίου της Κύπρου θα αδελφοποιηθούν

Το Γυμνάσιο Νεάπολης στο πλαίσιο σχολικών προγραμμάτων θα αδελφοποιηθεί με το Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου της Κύπρου.
  • Η αδελφοποίηση είναι μία παιδαγωγική καινοτομία που βασικά στοχεύει:
  • Στην ανάπτυξη της συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των σχολείων.
  • Στην προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση.
  • Μέσα από την αδελφοποίηση το ανθρώπινο δυναμικό που απαρτίζει ένα σχολείο ενθαρρύνει την προσωπική και συλλογική έκφραση βιωμάτων και δημιουργεί θετικά και ασφαλή πλαίσια ανταλλαγής και επεξεργασίας εμπειριών.
  • Οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά και οι γονείς αυτών, έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους διαφορετικούς ίσως στη σκέψη, στις συνήθειες, στα ήθη και έθιμα, και ανακαλύπτουν ομοιότητες αλλά και διαφορές.
Ιδιαίτερα δε σε ό,τι μας αφορά,  η Κρήτη και η Κύπρος έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και παρόμοια πορεία στο χρόνο. Ένας σημαντικός λόγος που επιλέχτηκε το  συγκεκριμένο σχολείο είναι πως ο Δήμος του Αγίου Νικολάου γιόρτασε φέτος τα 25 χρόνια αδελφοποίησης με το Δήμο Αγίου Δομετίου. Το ζητούμενο μετά από όλα αυτά τα έτη, όπως τουλάχιστον τέθηκε στις τελευταίες συναντήσεις, είναι κατά πόσο υπήρξε σύγκλιση κοινωνιών και θεσμών προκειμένου να υπάρξει και συνέχεια. Από το Γυμνάσιο μας ευελπιστούμε ότι το πρωτόκολλο συνεργασίας που θα υπογράψουμε, πέρα από τον τυπικό χαρακτήρα, θα δηλώνει τη βούληση των δύο σχολείων για συνεργασία, ανταλλαγή επισκέψεων και παρουσίαση των πολιτιστικών αγαθών του κάθε τόπου. Τα πολιτισμικά δρώμενα ή ό,τι άλλο ετοιμαστεί που θα παρουσιαστούν από τα παιδιά των δύο σχολείων θα συμβάλλουν στη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου αδελφοσύνης αλλά και στην ανάπτυξη άρρηκτων δεσμών συνεργασίας ανάμεσα στα δύο σχολεία. Ήδη ο Διευθυντής κ. Γ. Χαβάκης ήρθε σε επαφή με το Γυμνάσιο της Κύπρου, συζήτησε τα τυπικά θέματα και μάλιστα υπήρξε άμεση συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων και αποδέχτηκαν το αίτημα. Τις επόμενες μέρες θα αποσταλούν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και στην Περιφέρεια προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και παράλληλα θα γίνει ενημέρωση στο Δήμο και σε άλλους θεσμικούς φορείς.  

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com