Εσπερίδα για διαχείριση πλαστικών θερμοκηπίων στην Ιεράπετρα

Ο Δήμος Ιεράπετρας, διοργανώνει εσπερίδα με θέμα: ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ( νάυλον οροφής – αερισμών & απολύμανσης ), που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019, στις 17.30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17.30 Προσέλευση – εγγραφές.

18.00 Επίσημη έναρξη – χαιρετισμός Δημάρχου Ιεράπετρας κ. Θεοδοσίου Καλαντζάκη.

18.10 Εισήγηση υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Ιεράπετρας. Μιχαήλ Προϊστάκης,προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας

18.20 «Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού & θερμοκηπιακά πλαστικά απόβλητα».
Πέτρος Βαρελίδης, Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος & Αειφόρου
Ανάπτυξης Υ.ΠΕ.Κ.Α.

18.40 «Η πολιτική της Περιφέρειας Κρήτης για το περιβάλλον». Νικόλαος Ξυλούρης,
εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας, Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας

18.55 Εισήγηση τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λασιθίου.
Χαράλαμπος Βαρδάκης, Προϊστάμενος τμήματος, Εμμανουήλ Ρουκουνάκης.

19.15 Εισήγηση Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας. Αικατερίνη Τσικαλουδάκη,
Πρόεδρος Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου

19.25 «Πολιτικές Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Ανατολική Κρήτη». Ιωάννης Σέγκος,
Δήμαρχος Χερσονήσου, Πρόεδρος του Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ

19.40 «Πλαστικά απόβλητα θερμοκηπίου & κυκλική οικονομία». Γεώργιος Παπαδάκης,
Γενικός Διευθυντής Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ

19.55 «Διαχείριση αποβλήτων θερμοκηπίων». Ιωάννης Σμυρνάκης, Γ.Γ. Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος

20.10 Εισήγηση από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης
(Ε.Σ.Δ.Α.Κ.)

20.20 Εισήγηση από τα «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ»

20.30 «Οι συνέπειες των πλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον». Ευστράτιος
Μυλωνάκης, υπεύθυνος Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας –
Νεάπολης

20.40 ΔΙΑΛΕΙΜΑ

20.55 Ανοιχτή συζήτηση. Τοποθετήσεις, συζητήσεις, προτάσεις, συμπεράσματα.

Σχετικές δημοσιεύσεις