Οι δομές έχουν ξεπεράσει το όριο αντοχής, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο.