Διεθνές σεμινάριο κατάρτισης «ID: Human»

H οργάνωση νέων System & G με την υποστήριξη του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, διοργανώνει διεθνές σεμινάριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ για τον τομέα Νεολαία. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 20-29 Μαρτίου στον Άγιο Νικόλαο με συμμετέχοντες από 8 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ενεργοί στο χώρο της νεολαίας είτε μέσα από διάφορες οργανώσεις είτε μέσα από την εκπαίδευση.   Το «ID HUMAN» στοχεύει μέσω μη τυπικών εκπαιδευτικών μεθόδων στην κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα νεολαίας, σχετικά με την καλλιέργεια της συνείδησης του Ευρωπαίου πολίτη, την ισότητα, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα.   Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, αλλά και να προβληματιστούν για το ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να καταπολεμηθούν οι ανισότητες και οι διακρίσεις εις βάρος των κοινωνικά αδυνάμων. Η System & G είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση νεολαίας, αφιερωμένη στην εκπαίδευση των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι διαπιστευμένος οργανισμός για την αποστολή φιλοξενίας, υποδοχής και τον συντονισμό των εθελοντών της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS), ενώ παράλληλες δραστηριότητες αφορούν διάφορα διεθνή σεμινάρια, τον Δομημένο Διάλογο, τις Στρατηγικές Συνεργασίες, τις Πρωτοβουλίες Νέων και τις Ανταλλαγές Νέων. Με στόχο όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι να ευαισθητοποιηθούν για τις αρετές της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας, της ειλικρίνειας και της αυτοεκτίμησης, διοργανώνει και συμμετέχει διάφορα εθνικά και διεθνή γεγονότα συμβάλλοντας έτσι στην ελληνική κινητικότητα και εξωστρέφεια των νέων. Για περισσότερες πληροφορίες: http://systemandg.weebly.com/    

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com