Χρηματοδότηση 15 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια για νέες μικρομεσαίες τουριστικές επενδύσεις

Μικρές τουριστικές επενδύσεις σε όλο το νησί θα χρηματοδοτήσει με 15 εκατομμύρια ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020, η Περιφέρεια Κρήτης.

Με τη χρηματοδότηση αυτή, το συνολικό ποσό που έχει διαθέσει το τελευταίο έτος η Περιφέρεια Κρήτης για στήριξη επενδυτικών προτάσεων που αφορούν την ίδρυση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων στο νησί, ξεπερνά τα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά και με τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών οι παραπάνω επενδύσεις θα ξεπεράσουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια.

Σχετικές δημοσιεύσεις