Πώς διαμορφώνονται οι τιμές του brent και του αμερικανικού αργού.