Το σύνολο των απασχολουμένων τον Αύγουστο ανήλθε σε 3.922.523 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 788.287 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.214.339 άτομα. Στο 33,1% η ανεργία των νέων.