Πρόγραμμα Διδακτωρικών Σπουδών από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Αγ. Νικολάου

Η πρόσφατη ίδρυση του Πανεπιστημιακού Τμήματος «Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» στη πόλη μας, δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών. Το Τμήμα μας ήταν ανάμεσα στα πρώτα Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου που κατέθεσε πρόταση Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών η οποία και εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Σύγκλητο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου. Πλέον αναμένεται η δημοσίευσή του σε ΦΕΚ για να ξεκινήσει και επίσημα η λειτουργία του, κατά πάσα πιθανότητα τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Οι Διδακτορικές Σπουδές, που έλλειπαν από το νομό Λασιθίου λόγω της μη ύπαρξης Πανεπιστημιακών Τμημάτων, θα δώσουν τη δυνατότητα σε επιστήμονες της ευρύτερης περιοχής να αποκτήσουν Διδακτορικό Δίπλωμα σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα συναφή με Διοικητική Επιστήμη, Οικονομικά,  Μάρκετινγκ, Επιστήμη Δεδομένων και Πληροφορική, οι οποίες μάλιστα θα παρέχονται δωρεάν.

Λόγω των υψηλών επιδόσεων σε ερευνητικό έργο που παρουσιάζουν τα μέλη Δ.Ε.Π. (Καθηγητές) του Τμήματος, αναμένεται να εκπονηθούν πραγματικά αξιόλογες διδακτορικές διατριβές που θα οδηγήσουν σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, και διεθνή αναγνώριση. Στο Πρόγραμμα Σπουδών έχουν ήδη  οριστεί ως προαπαιτούμενες τρεις επιστημονικές δημοσιεύσεις για την λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος, ώστε οι ολοκληρωμένες διατριβές να βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο.

Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών είναι βέβαιο πως θα ενισχύσει την ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος, αλλά και του υπό ίδρυση ΙνστιτούτουΟικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης,

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σχετικές δημοσιεύσεις