Έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης για την ανάπτυξη -Οι πολίτες ζητούν μείωση φόρων και νέες θέσεις εργασίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην παγκρήτια δημοσκόπηση με θέμα την ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι κάτοικοι της Κρήτης ζητούν μείωση φόρων και νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, μέσω της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Ωστόσο, το 70% βλέπει το μέλλον των επιχειρήσεων στο νησί να είναι ζοφερό.

Η έρευνα διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του Γιώργου I. Ματαλλιωτάκη, διδάκτορα στην Ανάλυση Δεδομένων, και του Κων/νου Ζοπουνίδη, καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Audencia Business School. Στην προκειμένη περίπτωση εξετάζεται η άποψη των πολιτών για την ανάπτυξη στην Κρήτη ως αντίπαλο δέος της οικονομικής κρίσης, της ανεργίας και της ύφεσης, που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια και στο νησί μας.

Οι πολίτες δεν είναι ουδέτεροι απέναντι στο ζήτημα της ανάπτυξης, διατυπώνουν ξεκάθαρα την άποψη τους και τη γνώμη τους, αλλά και η οπτική τους έχει πρωτεύοντα ρόλο για την υλοποίηση της.

Αναφορικά με την άποψη των πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουμε την ανάπτυξη της οικονομίας, οι πολίτες φαίνεται να εστιάζουν κυρίως στη μείωση των φόρων και του ΦΠΑ (43,9%), την ταυτόχρονη ενίσχυση προγραμμάτων παραγωγής προϊόντων που δεν παράγονται στη χώρα μας (15,9%), αλλά και και την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των πολιτών (20,6%). Ακολουθούν οι δασμοί στα εισαγόμενα προϊόντα (5,4%) και οι προσλήψεις στο δημόσιο σε ποσοστό μόλις 3,4%.

Αξιοσημείωτη είναι πεποίθηση των πολιτών για την πορεία των επιχειρήσεων στην Κρήτη με βάση την εικόνα που έχουν μέχρι σήμερα, οι οποίοι εκφράζουν την έντονη απαισιοδοξία τους. Μάλιστα δηλώνουν σε ποσοστό 70% ότι το μέλλον των επιχειρήσεων στο νησί μας είναι ζοφερό, ενώ μόλις το 21,7% εκφράζει αισιόδοξη άποψη για την πορεία των επιχειρήσεων.

Σε ερώτηση σχετικά με τις τουριστικές υποδομές στην Κρήτη η πλειοψηφία των πολιτών (46,8%) διατύπωσε την άποψη ότι αυτές επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των επισκεπτών του νησιού. Ένα ποσοστό της τάξης του 26,1% δήλωσε ότι πρέπει να κατασκευάσουμε καινούργια ξενοδοχεία στην Κρήτη ώστε να ενισχύσουμε το τουριστικό προϊόν, το 13,9% του δείγματος υποστηρίζουν ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε πολλά μικρά ξενοδοχεία στο νησί, ενώ αντίθετη άποψη φαίνεται να έχει το 9,6% των ερωτηθέντων, οι οποίοι επιθυμούν μεγάλα ξενοδοχεία στο νησί. Τέλος ένα  μικρό ποσοστό μόλις 3,6% δήλωσε ότι πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των ξενοδοχείων και των κλινών στην Κρήτη.

Ξεκάθαρη θέση διατυπώνεται από την κοινή γνώμη για τον ενδεδειγμένο τρόπο δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Σε εντυπωσιακό ποσοστό ύψους 81,8% οι πολίτες προτείνουν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σταδιακά στον ιδιωτικό τομέα μέσω της ανάπτυξης και των επενδύσεων, ενώ μόλις ένας στους δέκα ερωτηθέντες υποστήριξε την άποψη για απορρόφηση των εργαζομένων στο δημόσιο.

Αναφορικά με την άποψη των πολιτών για τους σημαντικότερους τομείς στους οποίους πρέπει να δώσουμε έμφαση ώστε να επιτύχουμε την ανάπτυξη, οι πολίτες φαίνεται να εστιάζουν κυρίως στην αύξηση του τουρισμού και την ταυτόχρονη βελτίωση των υποδομών (26,1%), αλλά και στον πρωτογενή τομέα (30,3%). Ακολουθούν οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (13,5%), η ανάπτυξη και ανάδειξη πολιτισμικών και παραδοσιακών στοιχείων (5,5%) και η ανάπτυξη της μεταποίησης-βιοτεχνίας (8,4%). Δεν έλειψαν και εκείνοι που πρότειναν το εμπόριο, τις ασφαλιστικές,  τις ιατρικές και τραπεζικές υπηρεσίες (4,8%).

Η έρευνα επεκτάθηκε και στο θέμα του δεκαετούς προγραμματισμού του τουριστικού προϊόντος και του αριθμού των τουριστών στο νησί μας όπου και ζητήθηκε από τους πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους. Στην ερώτηση αυτή οι πολίτες διατύπωσαν την άποψη (13,2%), ότι επιθυμούν το διπλασιασμό των τουριστών στην Κρήτη  για την επόμενη δεκαετία. Αξιοσημείωτο είναι ότι εξίσου μία μεγάλη μερίδα πολιτών (36,1%) υποστήριξε πως είναι απαραίτητη η αύξηση των τουριστών στην Κρήτη κατά 50% τα επόμενα 10 χρόνια. Εντυπωσιακό στοιχείο όμως είναι ότι ένας στους πέντε πολίτες επιθυμούν να αυξηθεί ο τουρισμός παραπάνω από το διπλάσιο τα επόμενα χρόνια με ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων και των θέσεων εργασίας.

Η δημοσκόπηση εξέτασε τη γνώμη των πολιτών για την ανάπτυξη της Νότιας πλευράς της Κρήτης με την κατασκευή  νοτίου οδικού άξονα, όπου  κάποιες περιοχές θα αναπτυχθούν σημαντικά, ενώ άλλες θα κρατήσουν το χαρακτήρα τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των Κρητικών (80%) εξέφρασαν θετική γνώμη για την ανάπτυξη του Νότου, ενώ το 10% του δείγματος τάχθηκε κατά μίας τέτοιας προοπτικής.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται από την ανάλυση των δεδομένων η γνώμη των πολιτών για το μέγεθος των επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτυχθούν στην Κρήτη παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Σε ποσοστό 32,5% δηλώνουν ότι προτιμούν να αναπτυχθούν επιχειρήσεις οι οποίες να απασχολούν έως 50 άτομα. Το 21,9% του δείγματος επιθυμεί να δημιουργηθούν μεγάλες επιχειρήσεις και να απασχολούν περισσότερα από 250 άτομα η καθεμία. Μεσαίες επιχειρήσεις έως 250 εργαζομένων προτιμά το 37,5% του δείγματος, ενώ το 8,1% θα ήθελε οι νέες επιχειρήσεις να είναι πολύ μικρές και να απασχολούν έως 10 άτομα η καθεμία.

Αναφορικά με την άποψη τους για τις κρατικές δομές και το ρόλο του κράτους στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι πολίτες φαίνεται να έχουν αντιληφθεί πλήρως την ισχύουσα κατάσταση. Σε μεγάλο ποσοστό 61,3% δηλώνουν ότι η πολιτεία δεν ασκεί συγκεκριμένη πολιτική για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν θετική τη συμμετοχή της πολιτείας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ποσοστό 24,1%.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται από την ανάλυση των δεδομένων, η γνώμη των πολιτών για την ανάληψη πρωτοβουλιών του κράτους για τους 70.000 περίπου πτυχιούχους που αποφοιτούν κάθε χρόνο από τα πανεπιστήμια είναι να βοηθηθούν κατάλληλα ώστε να βρουν απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα (30,5%). Να δοθούν οι ενδεδειγμένες κατευθύνσεις από το κράτους για την απασχόληση των νέων πτυχιούχων υποστηρίζει το 42,5%, ενώ να απορροφηθούν όλοι στο δημόσιο, θεωρούν ως καλύτερη λύση το 6,7% των ερωτηθέντων. Να μην γίνουν προσπάθειες αντιμετώπισης από το κράτος για την απασχόληση των νέων πτυχιούχων υποστήριξε μόλις το 2,1% των πολιτών.

Από την έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης, δεν θα μπορούσε να λείπει και η ερώτηση για το βαθμό που επηρεάζει η ανεργία τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Οι απαντήσεις των πολιτών και σ αυτό το ζήτημα είναι ξεκάθαρες. Σε απόλυτη σχεδόν πλειοψηφία 95,4% υποστηρίζουν ότι η ανεργία είναι ένας από τους βασικότερους ανασταλτικούς παράγοντες της ανάπτυξη της χώρας, ενώ αντίθετη γνώμη διατυπώνει μόλις το 2,5% των ερωτηθέντων.

Διαβάστε αναλυτικά την έρευνα:

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com