«Δια περιφοράς» η συνεδρίαση του Δ.Σ. Αγίου Νικολάου την ερχόμενη Δευτέρα.

Συνεδριάζει το Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Νικολάου την  Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 η οποία θα γίνει «δια περιφοράς» σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου)  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-03-2020.
Αυτό σημαίνει ότι οι σύμβουλοι με τις εισηγήσεις που θα τους δοθούν θα κληθούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, καθώς δεν πρόκειται, λόγω των μέτρων προστασίας, να πραγματοποιηθεί διά ζώσης συνεδρίαση.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι : 

1)       

Υποχρεωτική Αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ 2020

2)       

Τροποποίηση προϋπολογισμού & Τεχνικού προγράμματος Δήμου & Αποδοχή χρηματοδοτήσεων έτους 2020

3)       

Ψήφιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του υποτομέα των ΟΤΑ

4)       

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 460/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου (σύμφωνα με την περιπτ. α΄της παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 4623/19)

5)       

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 462/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου (σύμφωνα με την περιπτ. α΄της παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 4623/19)

6)       

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 463/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου (σύμφωνα με την περιπτ. α΄της παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 4623/19)

7)       

Συζήτηση επί αιτήσεως Διαλυνά Νικολάου – Ζαχαριά Μαρίας σχετικά με την καταβολή ενοικίων για το ΚΕΠ Αγίου Νικολάου

8)       

Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντηρήσεις δημοτικών – αγροτικών δρόμων του Δήμου Αγίου Νικολάου 2020”  +

9)       

Έγκριση μελέτης προμήθειας με τίτλο : “Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγίου Νικολάου”

10)   

Έγκριση πρακτικού καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτου στον Κρούστα για την δημιουργία χώρου στάθμευσης πάρκινγκ

11)   

Έγκριση πρακτικού καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτου στην Κοινότητα Καστελλίου Φουρνής για την δημιουργία χώρου στάθμευσης

12)   

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασίας για την επισκευή μηχανήματος εναπόθεσης απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου, ως εξαιρετικά επείγουσας

13)   

Έγκριση ανάθεσης εργασίας μίσθωσης κάδων για απόρριψη ογκωδών αντικειμένων”

14)   

Έγκριση οριστικής παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016

15)   

Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών/εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ  

 

      


Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com