Οι προθέσεις της κυβέρνησης για την διοχέτευση μεταναστών στην Κρήτη, στην συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. 

Το Προσφυγικό και οι προθέσεις της κυβέρνησης για την διοχέτευση μεταναστών στην Κρήτη θα συζητηθεί σήμερα στην συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. 
Άλλα θέματα της συνεδρίασης είναι η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και τις εξελίξεις  μετά την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, που χαρακτηρίζει «μηδέποτε εκδοθείσες» τις διαπιστωτικές πράξεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και  το ζήτημα των ταμειακών διαθέσιμων των Δήμων.

Σχετικές δημοσιεύσεις