Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Εμπορίου στο Λατώ fm: Έρχεται πρόγραμμα μη επιστρεπτέας στήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων, στόχος να στηρίξουμε και το λιανεμπόριο – Πάνω από 3,5 δισ. η απώλεια τζίρου το 2020 στο νησί

«Έρχεται πρόγραμμα μη επιστρεπτέας στήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων, στόχος να στηρίξουμε και το λιανεμπόριο», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα της Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας, Πρόεδρος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Αντώνης Παπαδεράκης μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτη ματιά στην ενημέρωση» και το Νίκο Σγουρό.

Όπως είπε, «η Περιφέρεια έχει δώσει ένα ποσό 60 εκατομμυρίων για στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Κρήτης όπου και εντάχθηκαν συνολικά περί τις 2.300 επιχειρήσεις, με το 60% των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν να είναι από τον τομέα του τουρισμού και της εστίασης και το υπόλοιπο 40% στον τομέα μεταποίησης και των υπηρεσιών. Ο μεγάλος αδικημένος από αυτήν την δράση εξαιτίας και των κριτηρίων και πολλών άλλων παραγόντων ήταν το λιανικό εμπόριο. Αυτό που θα στοχεύουμε είναι να βγει ένα πρόγραμμα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, πιο στοχευμένο δηλαδή που δεν θα είναι όμως σε αυτό το ύψος ποσού, είναι να στηρίξουμε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και σκοπός μας να στηριχθεί και το λιανικό εμπόριο, θα είναι πιο μικρή η κατανομή των το μέγιστο ποσό που μπορεί να το πάρει μια επιχείρηση για να μπορούν να πάρουν και περισσότεροι αξιοποιώντας την εμπειρία του υφιστάμενου προγράμματος».

Είναι και για μας μία πρότυπη δράση που έγινε αυτή για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Μόλις δοθούν τα χρήματα, μέχρι το καλοκαίρι εκτιμώ, θα αρχίσει το πρόγραμμα. 

Τόνισε ακόμη ότι «το ύψος του τζίρου που έχει χαθεί στις επιχειρήσεις Κρήτης την περίοδο της πανδημίας είναι πάνω από 3,5 δισ. ευρώ».

Ο κ. Παπαδεράκης αναφέρθηκε επίσης στα Διαδικτυακά Σεμινάρια Εκπαίδευσης δύο κύκλων για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.), με αντικείμενο την κατάρτιση σε ζητήματα θεωρίας, καθώς και λειτουργικής διαχείρισης οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω πεδίο που διοργανώνουν η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Κοινωνικής Ανάλυσης & Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και Πολιτικής Οικονομίας & Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Όπως είπε, «ο τομέας κοινωνικής οικονομίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο εντάσσεται στο πεδίο της επιχειρηματικότητας με την έννοια ότι είναι μία άλλου τύπου επιχειρηματικότητα, πιο συνεργατική, με κάποιες δημοκρατικές διαδικασίες αποφάσεων και διαχείρισης της επιχειρηματικής δράσης του κοινωνικού συνεταιρισμού, μέσα από κοινωνικούς συνεταιρισμούς κατά κύριο λόγο αναπτύσσεται αυτή δραστηριότητα, στην Κρήτη υπάρχουν γύρω στα 80 τέτοιους κοινωνικούς συνεταιρισμούς που είναι γραμμένοι στο μητρώο κοινωνικής οικονομίας του υπουργείου Εργασίας. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι συνεργατικής μορφής, τουλάχιστον πέντε άτομα μπορούν να συστήσουν παραπάνω μπορούν να συστήσουν έναν τέτοιο κοινωνικό συνεταιρισμό, που αφορά όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και της κοινωνικής δραστηριότητας. Σε περιόδους ειδικά όπως αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης μπορεί να δημιουργήσει και θέσεις απασχόλησης και να δημιουργήσει μια διέξοδο απασχόλησης ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής τους στο χώρο δραστηριότητας. Σαν Περιφέρεια Κρήτης πρέπει να στηρίξουμε αυτό το πεδίο και όχι μόνο με τρόπο όπως αυτό που ξεκινάμε των διαδικτυακών σεμιναρίων αλλά να ενημερώσουμε και με την μέχρι τώρα εμπειρία ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο αυτό, συγχρόνως επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε και μία ομάδα ανθρώπων που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία κοινωνικών Συνεταιρισμών. Παράλληλα, η δράση αυτή γίνεται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για να εξεταστεί πώς μπορεί να βοηθήσει και αυτή με παραχώρηση χώρων, κλπ. Συγχρόνως, μέσα από το πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ εξετάζουμε και θα δοθεί η δυνατότητα να στηριχθούν και κοινωνικοί συνεταιρισμοί στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν ή στον τομέα της παραγωγικής διαδικασίας, στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, στον τομέα της Προστασίας του περιβάλλοντος, στην προώθηση της προβολής του φυσικού πλούτου, στην τουριστική ανάπτυξη».

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία συνιστά ένα χώρο πειραματισμών για εναλλακτικές μορφές κοινωνικών σχέσεων, τρόπων ζωής, συστημάτων διαχείρισης πόρων και κοινωνικής παραγωγής με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση της σχετικής εμπειρίας, στην αποσαφήνιση και στη διάδοση της ιδέας της Κ.ΑΛ.Ο., στη δημιουργία προϋποθέσεων εμπλοκής σε σχετικά εγχειρήματα και στην αναβάθμιση του ρόλου της με απώτερο στόχο την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη δημιουργία εισοδήματος και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ιδιοκτησίας και εγχειρημάτων της οικονομίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε σχετικά εγχειρήματα και πρωτοβουλίες και σε μέλη υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Η έναρξη του 1ου κύκλου «Ζητήματα Θεωρίας και πρακτικής της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» είναι στις 17 Μαρτίου 2021 και θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Μαΐου 2021. (Δύο 3ωρες συνεδρίες εβδομαδιαία). Συνολική διάρκεια 1ου Κύκλου: 48 ώρες.

Τα σεμινάρια του 2ου κύκλου«Διαδικασίες Εμβάθυνσης και Συμβουλευτικής της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για υποψηφίους Συμβούλους» θα διαρκέσουν από 15 Μάιου 2021 έως 2 Ιουνίου 2021. (Δύο 3ωρες συνεδρίες εβδομαδιαία). Συνολική διάρκεια 2ου Κύκλου: 18 ώρες.

Στους συμμετέχοντες του 1ου Κύκλου θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης. Στους συμμετέχοντες του 2ο Κύκλου, μετά από σχετική εξέταση,θα δοθεί Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Σχετικά με τις προϋποθέσεις για την παρακολούθηση του 2ου Κύκλου των διαλέξεων θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. ωστόσο σε κάθε περίπτωση θα απαιτείται η παρακολούθηση του 1ου κύκλου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το Πρόγραμμα Διαλέξεων και να υποβάλλουν αίτηση για τον 1ο Κύκλο μέσω της ιστοσελίδων της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr  ή του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ www.kekaper.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον 1ο Κύκλο των διαλέξεων:                                    Πέμπτη 11 Μαρτίου (23:59).

Περισσότερες Πληροφορίες:

  • ιστοσελίδες: crete.gov.gr /www.kekaper.gr
  • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Π.Ε. Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ).

Τηλ. 2831040714/2831040052 /2813040050 ——email: info@kekaper.gr .

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com