Ο  ΣΕΓΑΣ προκηρύσσει το 6ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ –  ΓΥΝΑΙΚΩΝ καθώς και ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ με τη συνεργασία και υποστήριξη του ΠΑΟΔΑΝ (Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Νικολάου)σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 

1 . ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

Ο  αγώνας θα διεξαχθεί στην περιοχή της Κριτσάς του Δήμου Αγ. Νικολάου,  την  Κυριακή,  22 Απριλίου 2018.

 

 1. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ – ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

2.1 Πανελληνίου Πρωταθλήματος:

Άνδρες: 16 χλμ.

Γυναίκες: 16 χλμ.

 

2.2 Ανεξαρτήτων Δρομέων:

Μεγάλη Διαδρομή 16 χλμ.

Ηλικιακές κατηγορίες :

 1. Γενική Ανδρών
 2. Γενική Γυναικών
 3. Ανδρών 18-39
 4. Γυναικών 18-39
 5. Ανδρών 40-49
 6. Γυναικών 40-49
 7. Ανδρών 50-59
 8. Γυναικών 50 άνω
 9. Ανδρών 60 άνω

 

Μικρή Διαδρομή 8 χλμ.

Ηλικιακές κατηγορίες :

 1. Γενική ανδρών
 2. Γενική Γυναικών

 

Διαδρομή 1 χλμ. για μαθητές -τριες Δημοτικών

Ηλικιακές κατηγορίες :

 1. Γενική Μαθητών Δημοτικού (Γεν. 2006, 2007, 2008)
 2. Γενική Μαθητριών Δημοτικού (Γεν. 2006, 2007, 2008)

 

Διαδρομή 2 χλμ. για μαθητές -τριες Γυμνασίων

Ηλικιακές κατηγορίες :

 1. Γενική Μαθητών Γυμνασίου (Γεν. 2003, 2004, 2005)
 2. Γενική Μαθητριών Γυμνασίου (Γεν. 2003, 2004, 2005)

 

 1. ΩΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

 

ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ
10:00 16 χλμ. Πανελληνίου Πρωτ. Α-Γ & Ανεξαρτήτων Δρομέων
10:10 1 χλμ. Μαθητών – τριων Δημοτικών
10:20 2 χλμ. Μαθητών – τριων Γυμνασίων
10:40 8 χλμ. Ανεξαρτήτων Δρομέων

 

Η  Αφετηρία (σημείο Εκκίνησης) για όλους τους αγώνες βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού Κριτσά του Δήμου Αγ. Νικολάου.

 

 1. ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 

4.1 Στο  Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα  Α-Γ έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

Οι αθλητές – αθλήτριες που έχουν γεννηθεί το 1998  και οι μεγαλύτεροι – μεγαλύτερες.

Μικρότερες ηλικίες από τις παραπάνω αναφερόμενες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

 

4.2 Στους Αγώνες Ορεινού Δρόμου Ανεξαρτήτων Δρομέων

 

Στους αγώνες 8 χλμ. και 16 χλμ. δικαιούνται να συμμετέχουν Άνδρες και Γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους την ημέρα του αγώνα (γεννηθέντες – γεννηθείσες το 2000 και μεγαλύτεροι – μεγαλύτερες). Δρομείς που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους την ημέρα του αγώνα (γεννηθέντες – γεννηθείσες το 2000), θα μπορούν να συμμετάσχουν μόνο με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα τους (επισυνάπτεται στη δήλωση συμμετοχής).

Στον αγώνα των 1000 μ. Δημοτικών μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες που έχουν γεν. 2006, 2007 και 2008 μόνο με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα τους (επισυνάπτεται στη δήλωση συμμετοχής).

Στον αγώνα των 2000 μ. Γυμνασίων μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες που έχουν γεν. 2003, 2004, 2005 μόνο με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα τους (επισυνάπτεται στη δήλωση συμμετοχής).

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

 

5.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έχουν οι  αθλητές – αθλήτριες  που  είναι εγγεγραμμένοι  σε  Σωματεία – Μέλη  του  ΣΕΓΑΣ , σύμφωνα  με  την  τελευταία Υπουργική απόφαση (Περί  εγγραφής  αθλητών-αθλητριών) και τους έχει εκδοθεί ΔΕΛΤΙΟ  αθλητικής ιδιότητας.

5.2 Στους αθλητές – αθλήτριες που θα συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινού Δρόμου ΔΕΝ αφαιρείται ένα ατομικό αγώνισμα από το σύνολο των αγωνισμάτων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α-Γ αντίστοιχα για το 2018.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ

 

Δικαίωμα συμμετοχής στους Αγώνες Ορεινού Δρόμου έχουν ανεξάρτητοι δρομείς (μη εγγεγραμμένοι σε  Σωματεία του ΣΕΓΑΣ).

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμπληρώσουν και να αποστείλουν (βλέπε παράγραφο 8) το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής-Υπεύθυνης Δήλωσης (πιστοποίηση υγείας), το οποίο και επισυνάπτεται.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανεξάρτητοι δρομείς συμμετέχουν με δική τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί από γιατρό πριν από τη συμμετοχή τους λόγω και της ιδιαιτερότητας του αγώνα. Δεν θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανέναν αθλητή/τρια, αφού όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες αγωνίζονται με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι με ευθύνη των κηδεμόνων τους.

 

 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

 

7.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. αποκλειστικά και μόνο με email το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 και ώρα 14.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση entries@segas.gr

 

Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής.

Σημείωση: σε περίπτωση προβλήματος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την κ. Γεωργία-Μαρία Σαγιαδινού στο τηλέφωνο 211.187.7717

 

7.2 Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη συνημμένη φόρμα εγγραφής (Excel) που έχει αναρτηθεί στο site της Ομοσπονδίας.

 

7.3 Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής το σωματείο δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ότι αποδέχεται τους όρους της Γενικής και Ειδικής  Προκήρυξης του Πρωταθλήματος και την εφαρμογή των Κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα  τα  στοιχεία   που αναφέρονται στη συνημμένη δήλωση συμμετοχής θα  πρέπει  να  είναι  πλήρως συμπληρωμένα.

 

7.4 Στον αγώνα θα λάβουν μέρος μόνο οι αθλητές – τριες που έχουν δηλωθεί από το σύλλογό τους όπως προβλέπει η Προκήρυξη.

 

7.5 Οι εκπρόσωποι των Σωματείων ή οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μαζί τους τα αθλητικά δελτία (σφραγισμένα από γιατρό όπως ο Νόμος ορίζει) προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή η συμμετοχή τους.

 

 

 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ

 

Η συμμετοχή στον αγώνα είναι ΔΩΡΕΑΝ. Το Έντυπο Δήλωσης ΣυμμετοχήςΥπεύθυνης Δήλωσης (πιστοποίηση υγείας), το οποίο επισυνάπτεται, αφού συμπληρωθεί θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση polathorg@gmail.com του ΠΑΟΔΑΝ (Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Νικολάου) το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και ώρα 14.00.

 

Σημείωση: σε περίπτωση προβλήματος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κ. Ελευθέριο Ραφαϊλάκη  στο τηλέφωνο 28410-89 513

 

ΠΑΟΔΑΝ (Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Νικολάου)

Τηλέφωνο: 28410-89 513

fax: 28410-24 071

email: polathorg@gmail.com

site: www.dimosagn.gr

 

 

 1. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

 

Μεγάλη Διαδρομή – Συνολικό μήκος : 16.5 χλμ.

Ημερομηνία και  ώρα εκκίνησης :  Κυριακή 22-4-2018:  10.00 π.μ.

Εκκίνηση / Τερματισμός : Πλατεία Κριτσάς

Θετική υψομετρική (συνολική ανάβαση) – Αρνητική υψομετρική (συνολική κατάβαση)  : 610 μ. 

Ελάχιστο υψόμετρο : 140 μ  Μέγιστο υψόμετρο : 380 μ

Σταθμοί τροφοδοσίας : 6

Ποιότητα διαδρομής : Μονοπάτι 8 χλμ.  (50%) ,  χωματόδρομοι 5 χλμ. (30%)  , Άσφαλτος 3 χλμ. (20%)

Περιγραφή:

Η διαδρομή των 16 χλμ. ακολουθεί ασφαλτοστρωμένο δρόμο, χωματόδρομο και σηματοδοτημένο μονοπάτι. Έχει σημείο εκκίνησης την κεντρική πλατεία της Κριτσάς, ακολουθεί κατεύθυνση νότια και αφού  κάνει ένα μικρό γύρο στο χωριό αρχίζει να κατηφορίζει περνώντας μπροστά από το σπίτι που έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται».

Στη συνέχεια με βόρεια κατεύθυνση προς το φαράγγι της Κριτσάς αρχικά σε μονοπάτι για τα πρώτα 300 μέτρα και στην συνέχεια στην κοίτη του επιβλητικού φαραγγιού για 1700 μέτρα με πάρα πολύ ήπια ανηφορική κλίση. Mε κατεύθυνση δυτική, έξοδος από την κοίτη του φαραγγιού και συνέχεια σε χωματόδρομο, ο οποίος ανηφορίζει για 700 μέτρα και έπειτα κατηφορίζει. Μετά από 400 μέτρα κατηφόρας βρίσκεται ο 1ος σταθμός τροφοδοσίας – ελέγχου στο 4ο χλμ. της διαδρομής, όπου η διαδρομή των 8 χλμ. ακολουθεί δεξιά πορεία προς Κριτσά.

Η διαδρομή των 16 χλμ. συνεχίζει κατηφορικά στο χωματόδρομο για άλλα 700 μέτρα και μετά από απότομη αριστερή στροφή μέσα από μονοπάτι, οδηγεί στην άσφαλτο με κατεύθυνση προς Φλαμουριανά – Λακώνια. Ακολουθώντας την άσφαλτο για 2200 μέτρα σε κατηφορική συνεχώς πορεία προς στο χαμηλότερο σημείο της διαδρομής (140 μ.), βρίσκεται και ο 2ος σταθμός τροφοδοσίας – ελέγχου. Στο σημείο αυτό γίνεται έξοδος από την άσφαλτο και είσοδος στο εκπληκτικό ανηφορικό πετρόχτιστο καλντερίμι για 1500 μέτρα ομαλά σχετικά προς τον αρχαιολογικό χώρο της Λατώ. Πριν την είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο, βρίσκεται και ο 3ος σταθμός τροφοδοσίας – ελέγχου. Διασχίζοντας την αρχαία Λατώ, στη συνέχεια ακολουθεί μονοπάτι που κινείται περιφερειακά του λόφου με κατεύθυνση Νοτιοανατολική. Μετά από τον παλιό μύλο, βρίσκεται ο 4ος σταθμός τροφοδοσίας – ελέγχου.

Ακολουθεί μονοπάτι που οδηγεί στην άσφαλτο προς Λακώνια με ήπια ανηφορική πορεία αρχικά σε μονοπάτι και έπειτα σε χωματόδρομο. Εδώ βρίσκεται ο 5ος (ή 1ος) σταθμός τροφοδοσίας – ελέγχου και ακολουθεί το παλιό πετρόχτιστο κατηφορικό καλντερίμι Ταπών – Κριτσάς για περίπου 1000 μέτρα.

Στη συνέχεια μέσα από κατηφορικούς και επίπεδους  χωματόδρομους περνώντας δίπλα από την παλιά βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας της Κερά και ο 6ος και τελευταίος σταθμός τροφοδοσίας – ελέγχου. Από εδώ και μέσα από πολύ ήπιους ανηφορικούς χωματόδρομους οδηγούμαστε προς την είσοδο του χωριού και με κατεύθυνση ανάστροφη της εκκίνησης στο ανηφορικό για 500 μέτρα καλντερίμι προς το σημείο  τερματισμού.

 

Μικρή Διαδρομή – Συνολικό μήκος : 8.0 χλμ.

Ημερομηνία και  ώρα εκκίνησης :  Κυριακή 22-4-2018:  10:40 π.μ.

Εκκίνηση / Τερματισμός : Πλατεία Κριτσάς

Θετική υψομετρική (συνολική ανάβαση) – Αρνητική υψομετρική (συνολική κατάβαση)  : 300 μ.

Ελάχιστο υψόμετρο : 210 μ  Μέγιστο υψόμετρο : 380 μ

Σταθμοί τροφοδοσίας : 2

Ποιότητα πεδίου : Μονοπάτι 4 χλμ.  (50%) ,  χωματόδρομοι 3 χλμ. (38%)  , Άσφαλτος 1 χλμ. (12%)

 

Η διαδρομή των 8 χλμ. είναι κοινή με αυτή των 16 χλμ. στα εξής τμήματα:

Από την εκκίνηση έως το 4ο χλμ. καθώς και τα τελευταία 4 χλμ. Ο 1ος  σταθμός τροφοδοσίας και ο 6ος του αγώνα των 16 χλμ. είναι κοινοί σταθμοί με τον αγώνα των 8 χλμ.

 

Οι διαδρομές του αγώνα θα έχουν σημανθεί (προσωρινή ή μόνιμη σήμανση), με ταινία σήμανσης ή άλλο υλικό και θα εποπτεύονται σύμφωνα με τους κανονισμούς για να εξασφαλιστεί ότι οι δρομείς τηρούν την εγκεκριμένη διαδρομή. Δεν απαιτούνται ικανότητες προσανατολισμού από τους συμμετέχοντες. Επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα διαδρομής καθώς και υψομετρικό.

 

 1. ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Η τροφοδοσία των δρομέων στη διαδρομή του αγώνα των 16 χλμ.  θα πραγματοποιείται από 6 σταθμούς υποστήριξης αθλητών, όπου θα προσφέρεται νερό (στον 2ο και 5ο εκτός του Νερού θα προσφέρονται ενεργειακές μπάρες, ηλεκτρολύτης και ξηροί καρποί. Επίσης, σταθμός τροφοδοσίας και υποστήριξης αθλητών θα υπάρχει και στην Αφετηρία – Τερματισμό του αγώνα.

Η τροφοδοσία των δρομέων στη διαδρομή του αγώνα των 8 χλμ.  θα πραγματοποιείται από 2 σταθμούς υποστήριξης αθλητών, όπου θα προσφέρεται νερό. Επίσης, σταθμός τροφοδοσίας και υποστήριξης αθλητών θα υπάρχει και στην Αφετηρία – Τερματισμό του αγώνα.

 

#  ΣΤΑΘΜΟΣ Χλμ. νερό

(ml)

ηλεκτρολύτης

 (ml)

Ενεργειακή 

τροφή 

ξηροί

καρποί

Τροφοδοσία Αγώνα 16 χλμ.
  Εκκίνηση Κριτσά- Start Kritsa *      
1 Ροβές-Roves 4.1 150      
2 Γωνιά(Λακώνια)- Gonia Lakonia 7.5 100 100 * *
3 Λατώ-Lato 9.1 100      
4 Αλυσάνδρου-Alisandrou 10.6 150      
5 Ροβές-Roves 12.7 100 150 * *
6 Παναγία Κερά-Kera Monastery 15.2 150      
  Τερματισμός Κριτσά-Finish Kritsa 16.5 * *   *
Τροφοδοσία Αγώνα 8 χλμ.
  Εκκίνηση -πλατεία *      
1 Ροβές-Roves 4.1 150      
2 Παναγία Κερά-Kera Monastery 6.5 150      
  Τερματισμός – πλατεία 8.0 * *   *

 

Οι σταθμοί τροφοδοσίας είναι ταυτόχρονα και σημεία ελέγχου. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους, ώστε να τους καταγράφουν οι κριτές. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής φέρει τον αριθμό κάτω από ρούχα, θα πρέπει φτάνοντας στο σταθμό ελέγχου να φροντίσει να επιδείξει τον αριθμό του. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό. Όποιος αθλητής δεν περάσει από έναν σταθμό ελέγχου θα θεωρείται άκυρος.

 

 1. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ

 

Οι αθλητές που θα συμμετέχουν στον αγώνα των 16 χλμ. θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα τους εντός του χρονικού ορίου των 4 ωρών, δηλαδή έως τις 14:00 μ.μ. Για τον αγώνα των 8 χλμ. το χρονικό όριο είναι οι 2.20 ώρες, δηλαδή οι αθλητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα έως τις 13:00 π.μ. Οι αθλητές πέραν των χρονικών ορίων θα υποστηρίζονται από τη διοργάνωση, αλλά είναι πιθανό να μην εμφανίζονται στα επίσημα αποτελέσματα.

 

Στον 3Ο σταθμό τροφοδοσίας του αγώνα των 16 χλμ.  (9ο περίπου χλμ. – Λατώ-Lato), μπορεί να ζητηθεί από κάποιον αθλητή να εγκαταλείψει την προσπάθεια λόγω υπέρβασης χρόνου (2:20 ώρες από την εκκίνηση με βάση το χρονόμετρο της διοργάνωσης).

Στον 1Ο σταθμό τροφοδοσίας του αγώνα των 8 χλμ.  (4ο περίπου χλμ. – Ροβές-Roves), μπορεί να ζητηθεί από κάποιον αθλητή να εγκαταλείψει την προσπάθεια λόγω υπέρβασης χρόνου (1:15 ώρες από την εκκίνηση με βάση το χρονόμετρο της διοργάνωσης).

 

 

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση (με αναμεταδότες). Για το λόγο αυτό όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς θα πρέπει να φορούν το chip χρονομέτρησης που θα παραλάβουν μαζί με τον αριθμό συμμετοχής τους από την αίθουσα κλήσης.

Η κατάταξη των αθλητών θα γίνει με βάση την επίδοση που καταγράφηκε με το πιστόλι εκκίνησης (gun time) και όχι με την επίδοση διέλευσης από την γραμμή εκκίνησης (net time).

 

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Tο αργότερο 20’ πριν την εκκίνηση οι δρομείς θα πρέπει να παραδώσουν τους πλαστικούς σάκους, που θα δοθούν από τους διοργανωτές, με τα ρούχα και τα προσωπικά τους αντικείμενα, πάνω στον οποίο θα έχουν τοποθετήσει το αυτοκόλλητο με τον αριθμό συμμετοχής τους για να τα παραλάβουν μετά τον τερματισμό.

 

Η παράδοση των σάκων στους δρομείς θα γίνεται με την επίδειξη του αριθμού συμμετοχής τους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο σάκος πρέπει να είναι καλά κλεισμένος και δεν πρέπει να περιέχει χρήματα, τιμαλφή ή φάρμακα.  Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας αντικειμένων αξίας.

 

 1. ΕΠΑΘΛΑ

 

Στους  τρεις  πρώτους  νικητές – νικήτριες  του 6ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ορεινού Δρόμου και του αγώνα Ορεινού Δρόμου Ανεξαρτήτων Δρομέων θα απονεμηθούν τα παρακάτω έπαθλα ανά ηλικιακή κατηγορία:

 

Στους  πρώτους – πρώτες                    Κύπελλο – Δίπλωμα – Μετάλλιο

Στους  δεύτερους – δεύτερες               Δίπλωμα – Μετάλλιο

Στους  τρίτους – τρίτες                          Δίπλωμα – Μετάλλιο

 

Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο.

 

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

15.1 Όλοι  οι  συμμετέχοντες του Πανελληνίου πρωταθλήματος πρέπει τουλάχιστον 1  ώρα  πριν  από  την έναρξη του αγώνα (09:00) πρέπει να παρουσιασθούν στη Γραμματεία του Πρωταθλήματος ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ, για  να  δηλώσουν  την  παρουσία  τους προσκομίζοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

 

Σημείωση: Οι υπεύθυνοι της Γραμματείας θα ελέγχουν τα δελτία των αγωνιζομένων του Πανελληνίου πρωταθλήματος και δεν θα καταχωρούν στα πινάκια κανένα αθλητή του οποίου το δελτίο δεν είναι θεωρημένο ιατρικώς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο 18.

 

15.2 Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της IAAF έκδοσης  2018-2019, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τρεξίματος σε Βουνό (World Mountain Running Association) και το Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και Αγώνων του ΣΕΓΑΣ  (Αντίγραφα των παραπάνω Κανονισμών είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας).

 

15.3 Ότι δεν  προβλέπεται  από  την  Προκήρυξη  θα  ρυθμίζεται  από  τον   Αλυτάρχη και τον Τεχνικό Υπεύθυνο των Αγώνων με βάση τους Κανονισμούς.

 

15.4 Οι αθλητές – τριες πρέπει να φορούν τη στολή του Συλλόγου τους. Τα νούμερα των δρομέων που παραλαμβάνονται για τον αγώνα θα πρέπει να φορεθούν αναλλοίωτα, από όλους τους συμμετέχοντες στο στήθος και όχι οπουδήποτε αλλού, για να διευκολυνθεί το έργο των κριτών στους σταθμούς ελέγχου και στον τερματισμό .

Οι αριθμοί δεν πρέπει να διπλωθούν, να κοπούν ή να διπλωθούν. Ο αριθμός πρέπει να φορεθεί από το πρόσωπο για το οποίο έγινε η εγγραφή στον αγώνα.

 

15.5 Οι  αριθμοί των ανεξάρτητων συμμετεχόντων θα παραληφθούν την ημέρα του αγώνα, 1.30  ώρα  πριν την ώρα έναρξης, από τη Γραμματεία που θα βρίσκεται στο σημείο εκκίνησης – τερματισμού του αγώνα.

 

15.6 Θα διενεργηθεί έλεγχος DOPING στους αθλητές – αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στο παραπάνω αγώνα, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου.

 

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

 

Ο αγώνας θα αποτελέσει κριτήριο για τη συμμετοχή Αθλητών-τριών σε προσεχείς διεθνείς διοργανώσεις  Ορεινού τρεξίματος.

 

 

 1. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

 

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών του Πανελληνίου πρωταθλήματος είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 16 του ν.  4479/2017 – ΦΕΚ 94/Α/29-6-2017, το γενικό κανονισμό οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων και αγώνων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και τα σχετικά έγγραφα της ομοσπονδίας μας 4585/8-10-10 και 881/28-3-14.

 

Με τη φροντίδα και την ευθύνη των Συλλόγων οι αθλητές –τριες του Πανελληνίου πρωταθλήματος πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ. Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Εγγραφών δεν θα παραδίδουν τον αριθμό συμμετοχής σε αθλητή-τρια που το δελτίο του δεν είναι θεωρημένο σύμφωνα με το νόμο.

Η πιστοποίηση αυτή γίνεται στο πίσω μέρος του δελτίου του αθλητή ή της αθλήτριας.

Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη  θεώρησή του.

 

ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (πιστοποίηση υγείας) συμπληρωμένο.

 

 1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 

Η υγειονομική κάλυψη της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Αγ. Νικολάου. Οι διοργανωτές, σε συνεργασία με τον Επικεφαλής Ιατρό, τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, το προσωπικό Πρώτων Βοηθειών και τις Εθελοντικές Ομάδες αναζήτησης και διάσωσης, θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων της διαδρομής, για την ασφάλεια των συμμετεχόντων αθλητών.

Σε κάθε σημείο ελέγχου και στη διαδρομή θα υπάρχουν Εθελοντές – Διασώστες, που θα παρέχουν πρώτες βοήθειες σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.

Η ασφάλιση των αθλητών επιβαρύνει τους ίδιους.

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

 

Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΔΕΝ θα καλύψει έξοδα μετακίνησης στους αθλητές – τριες που θα συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ορεινού δρόμου, αφού το αγώνισμα ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται στη Βαθμολογία – αξιολόγηση των αντίστοιχων Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων.

 

Διαμονή:  Οι διοργανωτές έχουν εξασφαλίσει έκπτωση  στα καταλύματα και ξενοδοχεία της περιοχής προκειμένου να εξυπηρετήσει τους συμμετέχοντες δρομείς και τους συνοδούς τους.

 

 

 1. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

 

20.1 Ενστάσεις που αφορούν την συμμόρφωση αθλητή-αθλήτριας με τους κανονισμούς και επηρεάζουν την κατάταξη των έξι (6) πρώτων νικητών και νικητριών του Πανελληνίου Πρωταθλήματος θα μπορούν να υποβάλλονται, εκτός των όσων αναφέρονται παρακάτω και κατά την διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα και μέχρι τριάντα (30) λεπτά από την ανακοίνωση των έξι (6) πρώτων νικητών-νικητριών του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Οι υπόλοιπες ενστάσεις, λόγω της ιδιομορφίας της διοργάνωσης, ως προς τα αποτελέσματα και την κατάταξη μπορούν υποβληθούν και μέχρι το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την λήξη του αγωνίσματος. Ως προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, ώρα 15:00.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ (Συγγρού 137, Νέα Σμύρνη) – τμήμα πρωτοκόλλου, απευθύνονται στην Ελλανόδικο Επιτροπή της Αγωνοδίκου του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και θα πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο παράβολο που ορίζεται από τον κανονισμό.

 

20.2 Για οποιαδήποτε άλλη παράβαση όπως αντικανονική συμμετοχή με βάση την προκήρυξη ή την Κωδικοποίηση, πλαστοπροσωπία κλπ., επιλαμβάνεται η Επιτροπή Ελέγχου σωστής διεξαγωγής των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων.

Η ανωτέρω Επιτροπή επιλαμβάνεται των ζητημάτων που προκύπτουν μετά από σχετική έγγραφη καταγγελία που υποβάλλεται στον ΣΕΓΑΣ, μέχρι την Παρασκευή 27/04/2018 και ώρα 15:00 ή από ελέγχους που διεξάγει η ίδια μετά το πέρας των αγώνων.

Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται για τις παραπάνω περιπτώσεις αντικανονικής συμμετοχής  θα είναι οι εξής:

 • Ο αθλητής-αθλήτρια  τιμωρείται με ένα (1) χρόνο αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις.
 • Το σωματείο τιμωρείται με μείον είκοσι (-20) βαθμούς, από την αξιολόγηση του αντίστοιχου

πρωταθλήματος (Α/Γ) και εάν δεν υπάρχουν βαθμοί για αφαίρεση, αφαιρούνται από το σωματείο εκατό (100) βαθμοί  διασυλλογικού  πρωταθλήματος.

Υπολογίζουμε κάθε φορά την ετήσια αντιστοιχία των βαθμών των διασυλλογικών με την αντίστοιχη των πανελληνίων πρωταθλημάτων.

Εάν όμως έχει π.χ. μόνο 5 βαθμούς στο συγκεκριμένο πανελλήνιο πρωτάθλημα, τότε του αφαιρούνται αυτοί οι 5 βαθμοί και του αφαιρούνται και άλλοι 85 από το σύνολο   των βαθμών των διασυλλογικών  πρωταθλημάτων.

(Υπολογίζουμε με μια αναλογία ότι, 1 βαθμός πανελληνίου πρωταθλήματος αντιστοιχεί με 3 – 4   βαθμούς  διασυλλογικών, ανάλογα φυσικά και με την αξιολόγηση κάθε χρονιάς).

 • Ειδικά σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας και παραποίησης των στοιχείων με τα οποία δηλώνεται ο αθλητής-αθλήτρια θα ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 1 και επί πλέον το σωματείο θα μηδενίζεται και στις δύο Κατηγορίες των αθλητών-αθλητριών του πρωταθλήματος και επομένως δεν θα παίρνει κανένα βαθμό στο σύνολο των αγωνισμάτων αυτού του πρωταθλήματος.

Εάν το σωματείο έχει λιγότερους από είκοσι (20) βαθμούς, τότε του αφαιρούνται οι βαθμοί του πανελληνίου πρωταθλήματος και επί πλέον του αφαιρούνται και από το σύνολο των διασυλλογικών πρωταθλημάτων τόσοι βαθμοί όσοι είναι απαραίτητοι για να συμπληρώσει συνολικά,  εκατό (100) βαθμούς διασυλλογικών. Υπολογίζουμε κάθε φορά την ετήσια αντιστοιχία των βαθμών των διασυλλογικών με την αντίστοιχη των πανελληνίων πρωταθλημάτων.

Π.χ. υπολογίζουμε με μια αναλογία, ότι 1 βαθμός πανελληνίου αντιστοιχεί με 3-4 βαθμούς διασυλλογικών, ανάλογα φυσικά και με την ετήσια αξιολόγηση της κάθε κατηγορίας.

 

 

 1. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΡΟΜΕΩΝ

 

Οι συμμετέχοντες δρομείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην κίνησή τους στα δύσκολα σημεία της διαδρομής και οφείλουν να σέβονται τους υπόλοιπους συναθλητές τους, να μην αλληλο-εμποδίζονται στην προσπάθειά τους, να επιτρέπουν σε πιο γρήγορους δρομείς να τους προσπεράσουν και γενικά να μην εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

 

Η εποπτεία – επιτήρηση της διαδρομής του αγώνα θα γίνεται με ειδικές ομάδες ασφάλειας, αναζήτησης και διάσωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας. Το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές θα έχουν την δυνατότητα να υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας ή να διακόψουν την προσπάθεια εφόσον ο γιατρός κρίνει ότι κάποιος αθλητής κινδυνεύει. Άρνηση συμμόρφωσης θα σημαίνει αποκλεισμό από τον αγώνα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μετά από σχετική εισήγηση των γιατρών του αγώνα θα επεμβαίνει όχημα έκτακτης ανάγκης κατά μήκος της διαδρομής προκειμένου  να γίνει περισυλλογή και διακομιδή.

 

Σε περίπτωση τραυματισμού αθλητή, θα πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα το προσωπικό της διοργάνωσης καθώς και οι Εθελοντές – Διασώστες που καλύπτουν τη διαδρομή, από τους αθλητές που θα αντιληφθούν τέτοιο περιστατικό.

 

Τέλος, οι συμμετέχοντες αθλητές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν φορητές συσκευές ήχου (MP3 κ.α.) προκειμένου να είναι σε θέση να αντιληφθούν καταστάσεις κινδύνου (πτώσεις βράχων, πτώση συναθλητών, κάλεσμα σε βοήθεια κ.α.), ιδιαίτερα αν οι καιρικές συνθήκες την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα είναι δύσκολες (έντονη βροχόπτωση κ.α.)

 

Δεν επιτρέπεται η χρήση μπατόν πεζοπορίας από τους αθλητές και εξωτερική βοήθεια ή συνοδεία προς τους αθλητές.

Αν παραστεί ανάγκη (εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), θα εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης της διαδρομής ή και αναβολής για μικρό χρονικό διάστημα της εκκίνησης, ή και ματαίωσης ή και διακοπής του αγώνα, προκειμένου να μη τεθεί σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων.

Θα υπάρχει διαδικασία περισυλλογής δρομέων που εγκαταλείπουν τον αγώνα.

Θα υπάρχουν, σε ορατό σημείο και επαρκείς εγκαταστάσεις χημικών τουαλετών (ανδρών – Γυναικών – ατόμων με ειδικές ανάγκες) σε Εκκίνηση – Τερματισμό.

 

 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕΓΑΣ

 

Οργανωτικοί Εκπρόσωποι του Πρωταθλήματος ορίζονται οι κ.κ. Αθανάσιος Ράπτης, Πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων σε Δημόσια Οδό & Ορεινού Δρόμου και Παναγιώτης Αντωνακάκης, Μέλος του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ.

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ & ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

 

Τεχνικοί Υπεύθυνοι ορίζονται, ο τεχνικός υπεύθυνος Ανάπτυξης και τεχνικός της επιτροπής Αγώνων Σε Δημόσιο Δρόμο και Βουνό Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κ. Μάρκος Καλούδης και ο τεχνικός της Επιτροπής Αγώνων Σε Δημόσιο Δρόμο και Βουνό Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  κ. Άγγελος Προβατάς με αρμοδιότητες όσα αναφέρει το άρθρο 112 των κανονισμών  αγώνων στίβου έκδοσης Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  2017, καθώς και το άρθρο 14 του γενικού κανονισμού οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων και αγώνων στίβου  και  σε συνεργασία  με τον Αλυτάρχη του πρωταθλήματος και τον Υπεύθυνο της Υπηρεσίας του προσωπικού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

 

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Υπεύθυνος Διαδρομής & Εγκατάστασης ορίζεται, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  κ. Ραφαϊλάκης Ελευθέριος, ο οποίος σε συνεργασία με τον Οργανωτικό Εκπρόσωπο, τον Τεχνικό Υπεύθυνο, τον Αλυτάρχη και τον Γυμνασίαρχο θα ασχοληθούν επί θεμάτων προετοιμασίας και σήμανσης της αγωνιστικής διαδρομής καθώς και του αθλητικού εξοπλισμού.

 

 

                     Ο  Πρόεδρος                                                            Ο  Γενικός  Γραμματέας

                        Κώστας Παναγόπουλος                                           Βασίλης  Σεβαστής                                           

 

Συνημμένα:      

– Αίτηση συμμετοχής – Υπεύθυνη δήλωση ανεξαρτήτων δρομέων

– Όροι – Κανονισμοί

– Χάρτης διαδρομής

– Υψομετρικό διάγραμμα

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης από τη Μεγάλη Δευτέρα, 2 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, 5 Απριλίου, ώρες 12:00-16:00 σάς περιμένει για πασχαλινές κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά και για ζυμώματα μυρωδάτων παραδοσιακών Λαμπροκουλούρων.

Διαβάστε Περισσότερα

H χρήση κοινωνικών δικτύων από τα Ελληνόπουλα από πολύ μικρή, μη επιτρεπτή ηλικία επιβεβαιώνεται μέσα και από τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, σε δείγμα 1100 χρηστών. 

Διαβάστε Περισσότερα

Ο δημοφιλής ηθοποιός και κωμικός Μπιλ Μάρεϊ, ο περίφημος Γερμανός τσελίστας Jan Vogler ετοιμάζουν μία ασυνήθιστη παράσταση για τις 19 Ιουνίου στο Ηρώδειο.

Διαβάστε Περισσότερα

Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης θα πραγματοποιηθεί το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων με θέμα «Κρητική Τέχνη και Πολιτισμός» που οργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων το τριήμερο 16-17-18 Μαρτίου στο αμφιθέατρο του σχολικού συγκροτήματος Τάκης Ζενέτος «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ»-Στρατάρχου Α. Παπάγου 23 στον Άγ. Δημήτριο στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον οργανωτή στόχος του συνεδρίου να συζητηθούν μεταξύ άλλων και τα θέματα που απασχολούν το Κρητικό Πολιτιστικό Κίνημα.

 

1η Ημέρα Συνεδρίου                                           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16 Μαρτίου 2017

 

18:00 – 18:30              Προσέλευση – Εγγραφές

 

Συντονισμός:        Νίκη Βομπιράκη, Οικονομολόγος MSc

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ιλίου

 

18:30 – 19:00         Εισαγωγικές Ομιλίες

                                    κ.κ. Ειρηναίος

                                    Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης

                                    Εμμανουήλ Πατεράκης

                                    Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων

                                    Σταύρος Αρναουτάκης

                                    Περιφερειάρχης Κρήτης

                                    Μαρία Ανδρούτσου

                                    Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

                                    Στέλιος Μαμαλάκης

                                    Πρόεδρος Συλλόγου Κρητών Αγίου Δημητρίου

 

19:00 – 19:10          Κήρυξη Έναρξης Συνεδρίου

                                    κ.κ. Ειρηναίος

                                    Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης

 

Συντονισμός:             Στυλιανή Βερτινάκη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων

 

19:10 – 19:40              Χαιρετισμοί Επισήμων

 

 

19:40 – 22:00              Εναρκτήρια Συνεδρία

                                    «Η Οικουμενικότητα του El Greco»

 

Συντονισμός:             Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης, Πολιτικός – Διοικητικός Επιστήμων – Διεθνολόγος

                                    Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Εισηγητές:                 Μαρίνα Λαμπράκη – Πλάκα

                                    Ομότιμος Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης, Διευθύντρια Εθνικής Πινακοθήκης

                                    «Δομίνικος Θεοτοκόπουλος: Ένας Ζωγράφος Διανοούμενος»

 

                                    Μαίρη Μαρούλη – Ζηλεμένου

Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών  & Μελετών Ιωάννης Καποδίστριας, Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Ελλάδος Ομίλων & Κέντρων Πολιτισμού για την UNESCO

                                    «Δομίνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Έλληνας (ElGreco 1541-1614)»

 

Λευτέρης Χαρωνίτης

Σκηνοθέτης

                                    «El Greco: Προσωπογραφίες»

 

Κορίνα Φαρμακόρη

Φιλόλογος, Αρθρογράφος Ηλεκτρονικού Περιοδικού LIFO

                                    «Τέχνη & Διαδίκτυο: Το Παράδειγμα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου»

 

                                    Ανάγνωση Αποσπασμάτων από το Έργο «Αναφορά στον Greco»

                                    του Νίκου Καζαντζάκη

Αναστάσιος Βαρελάς

                                    τ. Διπλωμάτης, Πρόεδρος Ομίλου UNESCO Αθηνών

 

22:00 – 22:30              Μουσικοχορευτικό Πρόγραμμα από το Σύλλογο Κρητών Αγίου Δημητρίου.

Παίζουν οι: Γιάννης Μακριδάκης  (Λύρα),  Χρήστος Μακριδάκης (Λαούτο),

Χοροί Συρτός Μαλεβιζιώτης Πεντοζάλης

Υπεύθυνος διδασκαλίας:        Γεώργιος Εμμ. Φραγκάκης Θεολόγος, Φιλόλογος, Λαογράφος Ε.Κ.Π.Α, Χοροδιδάσκαλος.

Χορωδία Συλλόγου Κρητών Αγίου Δημητρίου υπό την διεύθυνση του μουσικοδιδασκάλου  Παύλου Δασκαλάκη.

 

Λήξη Εργασιών 1ης Ημέρας Συνεδρίου

2η Ημέρα Συνεδρίου                                                     ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 Μαρτίου 2017

 

10:30 – 11:00              Προσέλευση – Εγγραφές

 

11:00 – 12:00              1η Συνεδρία

                                    «Εκκλησιαστικοί Ύμνοι & Ψαλμοί της Κρήτης»

 

Συντονισμός:             Ευστράτιος Χαρχαλάκης, Ιεροψάλτης, Δήμαρχος Κυθήρων

 

Εισηγητές:                 Μιχάλης Στρουμπάκης

Καθηγητής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης

«Η Καλλιέργεια & η Προβολή της Ψαλτικής Τέχνης στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης»

 

                                    Δημήτρης Λέκκας

Μαθηματικός, Συνθέτης, τ. Διδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

«Η Βυζαντινή Κληρονομιά στο Ριζίτικο Τραγούδι»

 

                                    Ανδρέας Ζεάκης – Γλυνιάς

                                    Συγγραφέας, Καθηγητής Σύνθεσης & Ελληνικής Μουσικής, Υπουργείο Πολιτισμού, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Μουσικής

«Κρητική Ψαλτική Παράδοση: Συνοπτική Επισκόπηση Αυτής & Κρήτες Άγιοι»

 

12:00 – 13:00              2η Συνεδρία

                                    «Ζωγραφική Τέχνη στην Κρήτη»

 

Συντονισμός:             Αδαμάντιος Κρασανάκης, Συγγραφέας, Επίτιμος Διευθυντής Υπουργείου Πολιτισμού, Πρόεδρος Συλλόγου Κρητών και Φίλων Κρήτης Αγίας Παρασκευής

 

Εισηγητές:                 Έφη Μουζουράκη

Ζωγράφος

                                    «Εικαστικές Τέχνες στην Κρήτη από την Μινωϊκή Εποχή Μέχρι Σήμερα»

 

                                    Ρουσέτος Παναγιωτάκης

Ζωγράφος – Γραφίστας

                                    «Ζωγραφική Τέχνη από τη Μινωϊκή στην Σύγχρονη Κρήτη»

 

Ευάγγελος Κυριακουλόπουλος

Θεολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών

                                    «Μακεδονική & Κρητική Σχολή Ζωγραφικής»

 

13:00 – 14:00              3η Συνεδρία

                                    «Ποίηση – Λογοτεχνία – Στιχογραφία στην Κρήτη»

 

Συντονισμός:             Λίλα Δίδου, Ζωγράφος – Αγιογράφος

 

Εισηγητές:                 Χρήστος Τσαντής

                                    Συγγραφέας

                                    «Η Κρητική Λογοτεχνία στη Σύγχρονη Κρήτη»

 

Θάνος Φωσκαρίνης

                        Καθηγητής Θεατρολογίας, Δρ. Ιταλικής Φιλολογίας

                                    «Η Σημασία του Κρητικού Θεάτρου στην Πολιτιστική μας Κληρονομιά»

 

Αγγελική Στρατάκη

                        Δημοσιογράφος

                                    «Βενετοκρατία & Αναγέννηση στην Κρήτη»

 

14:00 – 15:00              4η Συνεδρία

                                    «Κρητικός Κλήρος στην Ιστορία της Κρήτης»

 

Συντονισμός:             Γεώργιος Τσούτσος, Πολιτικός Επιστήμων, Συνεργάτης Βιβλιοθήκης Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Επιμελητής Έκδοσης του Διασωθέντος Αρχείου της Εφημερίδας «Κρητικά Γεγονότα (1830-1840)»

 

Εισηγητές:                 Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Μύρων Κτιστάκης

                                    Ιεροκήρυκας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

                                    «Πτυχές της Συμβολής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Σύγχρονη Κοινωνία»

 

Λουκάς Παπαδάκης

Συγγραφέας

«Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης (1871-1935) Εισαγωγή στη Ζωή και το Έργο του με Αφορμή την Εκατονταετηρίδα (1918-1920) από την Ανάρρηση του στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο των Αθηνών»

 

Σπύρος Θεοδωράκης

                                    Ερευνητής, Αρθρογράφος, Συγγραφέας

                                    «Οι Ηγούμενοι της Μονής Αρκαδίου Πρωταγωνιστές στην Κρητική Ιστορία»

 

 

16:00 – 17:30              Παρουσίαση & Προβολή Ταινίας με Τίτλο «El Greco – Προσωπογραφίες»

                                    Λευτέρης Χαρωνίτης, Σκηνοθέτης

 

17:30 – 18:30              5η Συνεδρία

«Η Μουσική στην Κρήτη»

Συντονισμός:             Γιάννης Τσουχλαράκης

                                    Πολιτισμολόγος, Συγγραφέας, Ερευνητής

 

 

Εισηγητές:                 Δημήτριος Μαντζούρης

Υπεύθυνος Αρχείου Κ.Ε.Π.Ε.Μ. – Μ.Λ.Φ. Αρχείο Σίμωνος & Αγγελικής Καρρά

«Εκδοτικές Δυνατότητες από το Αρχείο του Σίμωνα Καρρά σε Σχέση με τη Μουσική Παράδοση της Κρήτης»

Δρ. Μηνάς Τσικριτσής

Ερευνητής Αιγαιακών Γραφών, Πρόεδρος Μ.Σ.Κ. «Μινωικός Πολιτισμός και Γραφές»

«Ο Χορός στα Κρητομυκηναϊκά Ευρήματα»

Προβολή Ταινίας για τον Αστρονομικό Συμβολισμό της Σχέσης του Μελισσαίου Δία με τη Νύμφη Μέλισσα.

«Η Μέλισσα στον Κρητομυκηναϊκό Πολιτισμό»

 

18:30 – 19:30              6η Συνεδρία   

                                    «Ναύτης (1920-2003) & Σκορδαλός (1920-1998)»

 

Συντονισμός:             Κωνσταντίνος Πρωτοπαπαδάκης

Νομικός, Οικονομολόγος, Πρόεδρος Συλλόγου Κρητών Ηλιούπολης

 

 

Εισηγητές:                 Ιωάννης Θεμ. Τσουχλαράκης

Πολιτισμολόγος, Συγγραφέας, Ερευνητής

«Η Μοναδικότητα του Κωστή Παπαδάκη (Ναύτη) & η Καθοριστική Δράση του

στα Κρητικά Μουσικά Δρώμενα»

 

Εμμανουήλ Παπυράκης

Ιατρός, Ιδρυτικό Μέλος της «Παραδοσιακής Ρεθεμνιώτικης Παρέας»

19:30 – 21:00              7η Συνεδρία

«Βράβευση & Μουσικό Αφιέρωμα στο Σκορδαλό – Ναύτη»

Συντονισμός:             Ιωάννης Θεμ. Τσουχλαράκης

Πολιτισμολόγος, Συγγραφέας, Ερευνητής

Επίδοση Τιμητικών Πλακετών

       Μουσικές Δημιουργίες του Ναύτη

Παίζουν οι:      Ηλίας Χορευτάκης (βιολί), Χρήστος Χαρχαλάκης (βιολί), Χάρης Ζαχαριουδάκης (λαούτο, τραγούδι), Χάρης Φυτράκης (κιθάρα)

Χοροί

Χανιώτικος (Κισσαμίτικο Ύφος) & Πεντοζάλι (Κισσαμίτικο Ύφος) από τη Μουσικοχορευτική Ομάδα «Γρύπες».

 

Υπεύθυνος διδασκαλίας:        Γεώργιος Ιωάν. Σαρτζετάκης

Χοροδιδάσκαλος.

                                                 Μουσικές Δημιουργίες του Σκορδαλού

Παίζει ο:          Γεώργιος Σκορδαλός (λύρα τραγούδι),

Χοροί

Χανιώτικος (Ρεθεμνιώτικο Ύφος) & Ρεθεμνιώτικος Σιγανός από  τη  Χορευτική Ομάδα των Συλλόγων Κρητών Αργυρούπολης – Ελληνικού – Ηλιούπολης.

Υπεύθυνος διδασκαλίας:        Δημήτρης Φανουργάκης

Απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Χοροδιδάσκαλος

 

Χορευτικό Πρόγραμμα από Σύλλογο Κρητών

 

 

 

Λήξη Εργασιών 2ης Ημέρας Συνεδρίου

 

3η Ημέρα Συνεδρίου                                                     ΚΥΡΙΑΚΗ, 18 Μαρτίου 2017

 

11:00 – 12:00              Παρουσίαση Δέσποινα Δαμιανάκη – Ουρανού

                                    Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Συλλόγου Λασιθιωτών «Δικταίος»

                                    Προβολή Ντοκιμαντέρ

                                    «Ελαίας Δρόμοι»

Σκηνοθέτης, Ελένη Βλάση

 

12:00 – 12:30              6η Συνεδρία

                                    «Παρουσιάσεις από Προέδρους Συλλόγων»

 

Συντονισμός:             Μανώλης Πατεράκης

                                    Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων

 

Εισηγητές:                Στέλιος Μαμαλάκης

                                    Μαθηματικός, Φυσικός MSc, Πρόεδρος Συλλόγου Κρητών Αγίου Δημητρίου

                                    «Πολιτιστικοί Σύλλογοι & Τοπική Αυτοδιοίκηση»

 

                                    Γιάννης Περάκης

                                    Δημοτικός Σύμβουλος Αιγάλεω, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ιστορικού Λαογραφικού Οικομουσείου Αιγάλεω (ΙΛΟΑ)

                                    «Το Φαράγγι του Χα και οι Μύλοι του»

 

                                    Αλέξανδρος Μωράκης

                                    Πρόεδρος Συλλόγου Κρητών Νομού Βοιωτίας

                                    «Φιλοξενία & Φιλία στην Κρήτη»

 

12:30 – 13:15              7η Συνεδρία

                                    «Εκκλησιαστικοί Εορτασμοί & Παραδόσεις»

 

Συντονισμός:             Γεώργιος Φραγκάκης

Θεολόγος, Φιλόλογος, Λαογράφος Εθνικού Καποδιστρικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Εισηγητές:                 π. Ματθαίος Χάλαρης

                                    Προϊστάμενος Ιερού Ναού Αγίου Δημήτριου, Δήμος Αγίου Δημητρίου

                                    «Πορεία προς το Πάσχα»

 

                                    Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης

                                    Αναπληρωτής Διευθυντής Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Προϊστάμενος Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου, Άνω Πατήσια Αθήνα

                                    «Ο Συμβολισμός και η Αξία της Νηστείας Σήμερα»

 

Χαιρετισμός Θεοφιλέστατου Επισκόπου Θεσπιών, κ. Συμεών

                                    Πρωτοσύγκελος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

 

13:15 – 14:00              8η Συνεδρία

                                    «Θρησκευτικός Τουρισμός στην Κρήτη Σήμερα»

 

Συντονισμός:             Γεώργιος Φραγκάκης

Θεολόγος, Φιλόλογος, Λαογράφος Εθνικού Καποδιστρικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Εισηγητές:                 Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

                                    Επίκουρος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

                                    Μαρία Αχιλλεοπούλου

                                    Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

                                    Ευάγγελος Τζώρτζης

                                    Υποψήφιος Διδάκτωρ Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

                                    «Θρησκευτικός Τουρισμός στην Κρήτη»

                                   

14:00 – 15:00              9η Συνεδρία

                                    «Μνήμη και Χρέος – Δικαιοσύνη και Αποζημίωση»

Συντονισμός:             Γεώργιος Χουδαλάκης

                                    Δημοσιογράφος

 

Εισηγητές:                 Βασίλης Μανουσάκης

                                    Δρ. Ιστορίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

                                    «Οι Οικονομικές Διαστάσεις & Συνέπειες της Κατοχής στην Κρήτη»

 

                                    Πέτρος Μηλιαράκης

                                    Δικηγόρος στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια

                                    «Οικονομικές και Δικαστικές Διαστάσεις και Προοπτικές της Διεκδίκησης των Γερμανικών Αποζημιώσεων»

 

                                    Αριστομένης Συγγελάκης

                                    Διδάσκων ΕΑΠ, Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Αποζημιώσεων

                                    «Μνήμη, Αντίσταση, Διεκδίκηση: Η Κρήτη στην Πρώτη Γραμμή του Αγώνα»

                                   

15:00                           Χοροί της Κρήτης από τα Σωματεία Κρητών:

                                    Αγίου Δημητρίου, Βοιωτίας, Βύρωνα – Καισαριανής – Παγκρατίου, Ιλίου,

                                    Μελισσίων, Πεύκης – Λυκόβρυσης, Αδελφότητας Κρητών Περιστερίου,

Δικταίοι Καστρινοί, Ωρωπού. Παίζουν οι: Γιάννης Μακριδάκης  (Λύρα),   Αντώνης Μαθιουδάκης και  Χρήστος Μακριδάκης (Λαούτο),

 

Λήξη Εργασιών Συνεδρίου

 

 

 

Επιστημονική Ομάδα Συνεδρίου

 

Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης, Πολιτικός – Διοικητικός Επιστήμων – Διεθνολόγος

Ιωάννης Τσουχλαράκης, Πολιτισμολόγος, Συγγραφέας, Ερευνητής

Γιώργος Πατεράκης, Μηχανολόγος – Μηχανικός, Αεροναυπηγός, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών

Γιώργος Φραγκάκης, Θεολόγος, Φιλόλογος, Λαογράφος Ε.Κ.Π.Α.

Αλέξανδρος Πατεράκης, Προγραμματιστής Η/Υ

Νεκτάριος Φουσέκης, Μαθηματικός

 

Οργανωτική Ομάδα

Μανώλης Πατεράκης

Ιουλία Καλλιμάνη

Μιχάλης Πατεράκης

Νατάσα Πλουσάκη

Χαρά Κουρτικάκη

Στέλλα Βερτινάκη

Εμμανουήλ Ψωμάς

Γεώργιος Χριστοδουλάκης

Εμμανουέλα Τσώρου

Βασίλης Κολυδάκης

Εμμανουήλ Κωνσταντουδάκης

Γιάννης Μαθιουδάκης

Χρυσή Σπανάκη

Αντώνιος Βλαχιώτης

Κατερίνα Παπαδάκη

Βασίλειος Σταυρουλάκης

Γεώργιος Φραγκάκης