«Αδυναμία» στα «παπάκια» είχαν δύο ανήλικοι κλέφτες στη Θεσσαλονίκη.