7ος Αγώνας Θαλάσσιας Κολύμβησης ¨ΚΑΛΥΔΩΝΙΑ 2019¨

Προκήρυξη «Καλυδώνια 2019» 

Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου προκηρύσσει τον 7ο Αγώνα Θαλάσσιας Κολύμβησης ¨ΚΑΛΥΔΩΝΙΑ 2019¨ το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019 στην Πλάκα – Ελούντας υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Ο 7ος Αγώνας Θαλάσσιας Κολύμβησης ¨ΚΑΛΥΔΩΝΙΑ 2019¨ έχει πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη της φυσικής δραστηριότητας των πολιτών                                         μέσα από μαζικές εκδηλώσεις αθλητικής δράσης, την ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας και του «ευ αγωνίζεσθαι» και την προώθηση των αξιών του τόπου της Ελούντας και της Σπιναλόγκας.

Στόχος του  Πολιτιστικού  Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου είναι να αποτελέσει ο αγώνας αυτός μια νέα πρόταση φυσικής δραστηριότητας  για όλους τους αθλητές που επιθυμούν  να επιδείξουν τις ικανότητές τους  και να αποκομίσουν όλες τις θετικές εμπειρίες από τη συμμετοχή τους σε αυτό.

 Η υλοποίηση του 7ου Αγώνα Θαλάσσιας Κολύμβησης ¨ΚΑΛΥΔΩΝΙΑ 2019¨  θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση του αθλήματος  και  του τόπου μας αλλά και στην ανάπτυξη και την εμπέδωση των αξιών και των αρχών του αθλητισμού καθώς και στη βελτίωση των αθλητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων κάθε συμμετέχοντα. Στοιχεία τα οποία αποτελούν παρακαταθήκη για το μέλλον του αθλήματος και την διοργάνωση.

 Άρθρο 1 :  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ &  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Για τις ανάγκες του αγώνα ορίζεται  Εκτελεστική Οργανωτική Επιτροπή η οποία αποτελείται  από μέλη του Πολιτιστικού  Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Αγίου Νικολάου, καθώς επίσης και εκπροσώπους της τοπικής αθλητικής κοινότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου.

 

Αλεξάκης  Χάρης

Αντιδήμαρχος Αγίου Νικολάου

Γιατζάκη Ελπινίκη

Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΟΔΑΝ

Τζώρτζης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΑΟΔΑΝ

Χασιώτη Δήμητρα (Λιμενάρχης)

Εκπ. Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου

Χαλκιαδάκης Νικόλαος

Πρόεδρος  ΝΟΑΝ

Ραφαϊλάκης Λευτέρης

Μέλος ΔΣ ΠΑΟΔΑΝ

Μαυροδοντίδου Αλεξάνδρα

Μέλος ΔΣ ΠΑΟΔΑΝ

Συντονιστές του αγώνα ορίζονται ο κ. Ελευθέριος Ραφαϊλάκης, Μέλος ΔΣ ΠΑΟΔΑΝ (τηλ: 6977507054) και ο κ. Γεώργιος Τζώρτζης (τηλ: 6986886003) Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΑΟΔΑΝ

 

Έργο της οργανωτικής & εκτελεστικής επιτροπής είναι :

 • Η γενική οργάνωση και διαχείριση του  αγώνα.
 • Η φροντίδα για την ασφάλεια των συμμετεχόντων αθλητών
 • Η  εφαρμογή των άρθρων της προκήρυξης αυτής.
 • Ο έλεγχος και η έγκριση των δηλώσεων – αιτήσεων και βεβαιώσεων συμμετοχής και των δικαιολογητικών που θα προσκομίσουν οι συμμετέχοντες.
 • Ο τρόπος διεξαγωγής του αγώνα.  
 • Η επιλογή και η κλήρωση ορισμού των κριτών του αγώνα.
 • Η επιλογή και ο ορισμός των ιατρών των αγώνων (έγκριση λίστας ιατρών και αναπληρωματικών).
 • Ο καθορισμός των αγωνιστικών χώρων τέλεσης του αγώνα.
 • Η εκδίκαση ενστάσεων και η επιβολή ποινών.
 • Η εφαρμογή του προγράμματος διεξαγωγής  του αγώνα.
 • Η ανάπτυξη παράλληλων εκδηλώσεων για τις ομάδες που συμμετέχουν.
 • Η εύρεση χορηγών για την εκδήλωση.
 • Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων του αγώνα.
 • Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του αγώνα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.
 • Η επίλυση των προβλημάτων που θα παρουσιασθούν κατά την υλοποίηση του αγώνα και στην γενικότερη εφαρμογή της παρούσης προκήρυξης.

Άρθρο 2.: Δικαίωμα συμμετοχής – Δηλώσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν κολυμβητές και κολυμβήτριες Έλληνες και αλλοδαποί αθλητές – αθλήτριες  που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και βρίσκονται σε άρτια φυσική και ψυχική κατάσταση αρκεί να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το απαραίτητο έντυπο αίτησης και αποποίησης ευθύνης καθώς και να φέρουν ιατρική βεβαίωση πρόσφατη ή ενεργό αθλητικό δελτίο ή κάρτα υγείας αθλητή. Παιδιά έως 18 ετών χρειάζονται ενυπόγραφη άδεια από τον κηδεμόνα τους.

Κόστος συμμετοχής: 5 ευρώ

Οι συμμετοχές στον αγώνα μπορούν να γίνουν από ομάδες αθλητών ή μεμονωμένα άτομα ή από ομάδες ατόμων σε όλες τις κατηγορίες μέχρι και Τετάρτη 04-09-2019, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση polathorg@gmail.com Οι αιτήσεις συμμετοχής βρίσκονται στο  site  www.dimosagn.gr.
Τα αθλητικά σωματεία  έχουν δικαίωμα συμμετοχής, με απεριόριστο αριθμό σε κάθε κατηγορία μετά από απόφαση της Οργανωτικής Εκτελεστικής Επιτροπής.   

Οι δηλώσεις συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα στην γραμματεία του αγώνα.

Ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα  ορίζεται το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα  στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πλάκας και Νήσου Σπιναλόγκας, στο κόλπο Μιραμπέλλου:    

14:45 – 16:00 μ.μ

Εγγραφές

Ενημέρωση Αθλητών- κατάθεση δικαιολογητικών

Προθέρμανση

17:00 μ.μ

Εκκίνηση  1.800 μ    (Ανδρών – Γυναικών)

Διαδρομή: Εκκίνηση από την παραλία της Πλάκας  ως τη νήσο Σπιναλόγκα και επιστροφή στο σημείο εκκίνησης.

17:10 μ.μ

Εκκίνηση  3.000 μ    (Ανδρών – Γυναικών)

Διαδρομή: Εκκίνηση από την παραλία της Πλάκας, περιφερικά στην νήσου Σπιναλόγκας και επιστροφή στο σημείο εκκίνησης

       Η χρονομέτρηση των αθλητών θα γίνει ηλεκτρονικά.

 Όλα τα τεχνικά στοιχεία που αφορούν τον αγώνα, με ευθύνη της Οργανωτικής Εκτελεστικής Επιτροπής θα αναρτώνται  στο site του Δήμου Αγίου Νικολάου, www.dimosagn.gr καθώς επίσης και στον χώρο διεξαγωγής του αγώνα.Σχετικές δημοσιεύσεις