1943-2019 76 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της Βιάννου.

Νομικό και ηθικό το δικαίωμα για αποζημίωση.Με μια συγκλονιστική ομιλία ο Στρατιωτικός Γενικός Εισαγγελέας της Ιταλίας Marco De Paolis αφύπνισε τους πολίτες της Βιάννου αναφέροντας το νομικό και ηθικό δικαίωμα που έχουν απέναντι στο σύγχρονο Γερμανικό κράτος το οποίο μέχρι σήμερα αρνείται να εκπληρώσει την υποχρέωση του απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων του ολοκαυτώματος της Βιάννου. Ο κ Paolis ξεκαθάρισε… Περισσότερα